Определението на термините – ключ към изучаването на кабала

В края на „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот”, в п.156, Баал а-Сулам пише, че най-важно и първостепенно по значение в ученето е, да се усвоят правилно определенията. Те трябва да се намират на наше разположение, подредени в ума ни като на рафтове така, че да извадя необходимия термин дори, без да се замислям как трябва да разбирам, усещам и да си представям смисъла, който се крие зад всяка дума от текста.

В противен случай, ще се обърквам и това ще доведе до неправилно впечатление и възприемане, което не съответства на истината. Тук се намира много важен ключ към изучаването на науката кабала. Ако не разшифроваш правилно онова, което е написано, напълно ще се объркаш.

Ние учим не, за да научим „колко ангели се намират на небето и как се казват”, и не зазубряме какви духовни обекти (парцуфим) съществуват някъде там, неизвестно къде. Необходимо е да възприемаме всичко описано като намиращо се вътре в нас, в нашата душа, която все още не сме открили.

И дори тази духовна система засега да си остава скрита за нас, тя се намира вътре в нас, а не някъде отвън. Става дума не за някакви ангели в небесата, а за вътрешните сили на човека. Всичко се намира вътре в човека и освен него, няма нищо. Само ни се струва, че наоколо съществуват други хора – всъщност, всичко това са части от мен самия.

Затова, фразата „възлюби ближния като самия себе си” , сякаш има предвид друг човек – до момента, в който не разбереш, че това си ти самият, и всичко принадлежи на теб.

Кабалистичните определения трябва да се знаят наизуст – тоест трябва да се прилепиш към техния истински духовен смисъл, а не да си го представяш в своето сегашно възприятие. Когато срещна думи като „слънце”, „луна”, „долу”, „влизане” и „излизане” на светлината, всички тези „технически” термини, дори далечните на този свят, задължително трябва да проверя себе си -дали се придържам към правилните определения. И това ще отстрани 99% от цялото объркване и заблуждения.

Дори ако усвоя правилно определенията, няма да ми бъдат необходими много дълги обяснения. Затова е толкова важно да се изучават приложенията към всяка глава от „Учение за Десетте Сфирот”: „Въпроси и отговори за смисъла на термините и понятията”. Това е по-важно даже от изучаването на основния текст на тази книга.

Дори ако засега не сме способни да запомним всички тези определения, да ги разберем и почувстваме, то в крайна сметка, трябва да видим колко духовните определения се различават от онези, които имаме. Защото обикновено, в нас се е натрупала някаква материална представа за всяка дума или понятие.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот“, 20.06.2011

[45896]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: