Намери своето „Аз“

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Не отменя ли сливането с Твореца, което е длъжна да постигне всяка душа, собственото “аз” на всеки от нас?

Отговор: Възниква въпрос: Къде се намира моето “аз”? Какво именно то представлява? Къде да го търся?

Моето собствено “аз” се нарича пълно отъждествяване с Твореца, когато аз достигам състоянието на Твореца. Ние с него ставаме като едно цяло, и аз напълно съм победен от Него. Това се нарича моето “аз”. А всичко останало още не съм аз.

Поради това, ако ти се опасяваш, че ще изгубиш своето сегашно “аз”, съединявайки се с другите, за да разкриeш Твореца, то аз ти обещавам, че на всяка степен от духовния подем ти ще усещаш своето сегашно егоистично “аз” още по-силно.

Нали егото  постоянно расте и над него ти всеки път се издигаш. Ти не изчезваш, и не губиш своето его, то все повече расте, и ти все повече откриваш цялата негова изостреност, лъжа, жестокост, егоистични сметки.

Злото в теб е длъжно да расте, ние се издигаме нагоре само по две линии, включвайки ги заедно в себе си. Свише всеки път се разкрива злото начало, егото – лявата линия, и също свише слиза светлината, връщаща към източника – дясната линия. Аз съм длъжен от тях двете да сформирам себе си – средната линия. И така на всяка степен.

Затова всеки път моето зло начало също израства, то не изчезва. Не мисли, че ще се превърнеш в ангел! Напротив, с всеки път ти ставаш по-зле, както е казано: “Всеки, който е по-голям от своя приятел, обладава по-голям егоизъм”. Така че не се бой – ти не изгубваш себе си! Напротив!

Въпрос: Значи, в пълното поправяне (Гмар Тикун), когато достигам сливане с Твореца, егото ще изчезне?

Отговор: На теб ти се разкрива цялото твое желание и ти само му придаваш форма, подобна на Твореца. Но това желание е твое.

Както на обратно: сега не усещаш кой си. В крайна сметка, придвижвайки се по духовния път, човек постига себе си – своя истински, съвършен образ.

От урока по статията “ Предисловие в Птиха”, 25.03.2011

[39425]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: