Лаборатория, търсеща тайната на живота

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Каква е разликата между Малхут на света на Безкрайността преди съкращението и след поправянето?

Отговор: Малхут на света на Безкрайността преди съкращението е изначалното състояние, създадено от висшата сила. Така е било формирано творението – под въздействието на висшата светлина над желанието за получаване, което е било сътворено от „нищото”. Светлината е развила това желание в 4 стадия и го е довела до състояние, наречено Малхут на света на Безкрайността.

И тук Той завършил Своята работа, това е! От този момент и нататък започва пробуждането на самата Малхут. Тя започва малко по малко да осъзнава, че освен желанието за получаване, съществува и желание за отдаване. Това желание за отдаване е било заложено в нея в първата фаза като усещане на корена, т.е. усещане на Даващия. То започва да се развива вътре в нея и така се поражда втората фаза, в която желанието иска да стане като Даващия, съпротивлявайки се на Неговото отдаване и преодолявайки своето желание за получаване.

Затова тя започва да съкращава себе си и да изгражда над себе си екрани, а след това се разбива. След разбиването започва сериозна работа, когато желанието за отдаване прониква във всяко желание за получаване.

Свойствата на получаване и отдаване повече не се намират едно до друго, т.е. едно под друго, разделени чрез екран, работейки като Ти и аз, Творец и творение. След разбиването свойствата на Хазяина проникват в свойствата на госта, свойствата на отдаване проникват в свойствата на получаване и се смесват с тях.

А след това, работейки отдолу нагоре и изкачвайки духовната стълба, ние извършваме именно тези изяснения, защото сега всеки детайл съдържа тези две сили – отдаване и получаване. Разделяме ги една от друга в две линии, докато ние оставаме в средата. Сега ние искаме да ги управляваме и да ги свържем една с друга в правилната форма – средната линия.

Така започваме работата, опитвайки се да станем като Твореца. Но как мога да направя това, ако не знам кой е Той? Затова ми е дадено обкръжението, относно което аз започвам да работя над това.

Сега имам желанието за получаване и желанието за отдаване, свойствата на Твореца и на творението. Аз имам светлината, възвръщаща към източника, и състояние, което мога да изследвам, анализирайки своето отношение с обкръжението и свързвайки всички тези сили. Това е полето на моята работа, моята „лаборатория”. Всичко е пред мен!

От урока по „Учението на Десетте Сфирот”, 30.05.2011

[44330]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: