Критерии за самоанулиране

каббалист Михаэль ЛайтманСветовен конгрес „UNIDOS”, Мадрид, урок №2

Въпрос: Какво означава „да се анулираш пред групата”? Трябва ли анулирането да стане постоянно състояние, в което е необходимо да живееш?

Отговор: Иначе казано, по отношение на какви вътрешни свойства трябва да се анулираме пред групата?  Трябва да се самоанулирам само по отношение на важността на целта.

Не е необходимо винаги да анулирам себе си, като че ли не съществувам и групата да ме управлява във всичко. Трябва да видя величието на своите другари в тяхното отношения към важността на целта и желанието да я постигнем, за да получа от тях разбирането за нейната важност и стремежът към нея. Тогава ще имам силата за напредване.

Защото моето лично напредване става само за сметка на точката в сърцето. Всички останали сили за напредването получавам от другарите – в мен самия никога ги няма. Ето защо самоанулирането винаги трябва да бъде само по отношение на важността на целта.

Мога да споря с другарите за реда в групата, за формата на разпространение, но по отношение на важността на целта и необходимостта да се обединим за нейното постигане, аз трябва да се анулирам пред тях.

Понякога се карам на своите ученици, че не правят онова, което е нужно. Но всичко това няма пряко отношение към тяхното духовно напредване. И ако преди минута съм говорил рязко с тях, а после е започнал разговор за важността на целта, за обединението в групата, аз вече съм съединен заедно с тях. Едното не засяга другото.

Можеш да не се съгласяваш със своите другари за това, как поддържат помещението, с графика на дежурствата, да спориш по различни въпроси – тук ти не се анулираш. А ако не се стигне до общо мнение, то може да се обърнете за помощ към своя координатор.

Но по отношение на постигането на целта, обединението в групата, важността на групата и другарите, трябва напълно да се анулираш, скланяйки своята глава.

От 2-рия урок на конгреса „UNIDOS”, Мадрид, 04.06.2011

[45133]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: