Кризата – родилните мъки на цивилизацията

Мнение. Д. Баюк (к.ф-м.н., история на науките): Макар че днешната криза на цивилизацията не може да се нарече неочаквана, сценариите за нейното развитие са неизвестни, а липсата на подходящ математически модел не дава възможност да се съди за критичното поведение на обществото.

Социумът се е превърнал в космогонична сила. Обществото е убило околната среда. Почти всичко се прави само заради нови форми на развлечение. Няма насищане обаче, а производството и потреблението на излишни неща приличат на мания, на социално умопобъркване.

Такъв път на социална еволюция води към обща световна криза. Въпросът е само, как ще се извърши смяната на еволюционния режим: чрез силата на разума или по естествен начин – чрез катастрофа.

Човечеството се оказа на края на пропастта, избирайки през 17 век индустриалния път на развитие, потребителското общество.

Приближаващата се катастрофа е обикновено нещо за еволюционно развиващите се системи. Такива катастрофи в историята на биосферата на Земята  е имало не малко. Преходът на ново ниво се става, когато се изчерпят еволюционните възможности на старото – тогава еволюционната система бива разтърсена от криза и се ражда следващото еволюционно ниво, обикновено по – високо от предишното.

[45241]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: