Кабалистите – за природата на човека и природата на твореца, ч.10

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Преимуществото на човека над животните

Всички животни напълно се подчиняват на природата, неспособни да я развият и да се издигнат над нейните свойства, т.е. свойствата, с които са били създадени. Човекът, благодарение на силата на мислите си, се освобождава от властта на своята природа и я развива, от получаване към отдаване. Неговата задача е да вземе пример от природата и да постъпва подобно на нея.

Човек не чака кокошката да измъти яйца по естествен път, а създава инкубатор, в който под контрол да се излюпят пиленцатата. Разбирайки целта на своето развитие, човек не чака природата да го развие до подобие на Твореца – чрез бавния и зъл път на страданията, а сам ускорява и подобрява своето развитие чрез силата на светлината.

Баал а-Сулам. Вестник «Аума». (Народ)

[45722]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: