Кабалистите – за природата на човека и природата на Твореца, ч.3

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Същността на човек – това е желанието да получава

Всички съсъди и всички тела, както духовните, така и материалните светове, се считат за разновидности на духовното (с намерение заради Твореца) или на материалното (с намерение заради себе си) вещества, природата на които е – желанието да получават (наслаждение).

Баал аСулам. Свобода на волята

Творение – това  е появата (относително себе си) на това, което не е било по-рано (преди това осъзнаване), тоест появата на нещо от нищото (когато осъзнава това, то се нарича творение). Но как може да си представим, че има нещо, което го няма в Твореца? Нали Той трябва да включва в себе си абсолютно всичко. И възможно ли е някой да създава това, което го няма в Него?

Както е казано, цялото творение, създадено от Твореца – това е не повече от съсъд на душата, представляваща по себе си желание да се наслади, да получи наслаждение. Затова е съвършено ясно, че в Твореца такова желание няма. И затова желанието да получава се явява абсолютно ново творение, от това, което е било по-рано, и то се определя като възникнало от нищото (а него го напълва Творецът).

Баал аСулам. Предисловие към Птиха, п.4

[44600]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: