Егоистичната глобализация не лекува нито обществото, нито хората

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Ричард Хаас президент на Съвета по международни отношения САЩ, директор на Отдела по планиране в Държавния Департамент САЩ): Процесът на глобализация не оправдава очакванията за прогрес в икономиката. Глобализацията не предотвратява икономическите кризи. Всички прогнози за развитие на този прозец се оказаха погрешни.

Участието на страната в процеса на глобализация не води до загуба на нейната социална самобитност, не е способна да преустрои вътрешната стрктура на държавата. Няма свидетелства, че колкото по-демократична е държавата, толкова по-въвлечена е тя в процеса на глобализация.

Нещо повече, глобализацията засега не е в състояние да предотврати войните. Израел и Индия се отнасят към най-глобализираните страни в света, транснационалните корпорации по най-активен начин участват в дейността на тези икономики, но това не пречи на двете държави да участват във военни конфликти.

Реплика: Несъмнено, ако глобализацията се осъществява от егоистични хора, сили, средства, страни, компании с егоистични цели, то тя ще доведе само до увеличаване на противоречията – както скоро ще видим в «европейския общ пазар» – сборище на егоисти, ненавиждащи се един с друг, принудени да зависят един от друг.

Наистина съвременният Вавилон е пред своя крах. Тук няма доброволно обединение за създаване на възможност за постигане на висшата цел – единството и разкриването на Твореца. Затова всички подобни глобални проекти само ще разкрият своята порочност – и в това е тяхната историческа необходимост.

[45831]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed