Внимание: зло куче!

laкаббалист Михаэль ЛайтманСветовен конгрес „UNIDOS”, Мадрид, урок№1

Въпрос: Усещайки ненавистта към другите, се чувствам така, сякаш в мен се крие „животно”, което е по-силно от мен. Как мога да придобия власт над това „животно”?

Отговор: Да придобием власт над нашето его можем само при едно условие: ако видим колко губим от това, че „животното” властва над нас. Защото ние се намираме под властта на своето его и то не ни позволява да постигнем хубав, вечен, съвършен живот в добрия свят.

Ако можех да видя колко егото ми краде от мен, колко ме е завладяло и не ми дава, щях да започна да го ненавиждам. А така, не изпитвам ненавист към него, дори го обичам, отъждествявам се с него, защото целият ми живот всъщност е, за да го напълня. Как все пак да усетя, че егото е смърт за мен?

Най-главното, което трябва да направим, е да влезем в група, в обкръжение, за да извиси то за мен важността на духовното, на отдаването, на съединяването с другите – защото именно за сметка на това, разкривам живота на нивото на човека. Ако се впечатлявам от обкръжението (а то може да ми въздейства), получавам достатъчно сили, за да надделея над своето его.

Цялата ни работа, всичките ни усилия са необходими, за да постигнем осъзнаването на злото в егоистичното ни желание. Защото днес ми се струва, че то е полезно за мен – колкото повече желая, толкова повече печеля, властвам, крада. Повече, повече, повече… В нашето обществото притежателите на голямо его изглеждат по-успешни.

Трябва да убедя себе си, че именно цялото това его ме лишава от духовен, прекрасен живот и ме лъже, като ми рисува хубав живот тук, в този свят. Това е възможно само с помощта на обкръжението, което „ми промива мозъка”, повлиява ми, убеждава ме. Мнението на обкръжението може така да поработи над мен, че действително да пожелая да се издигна над властта на егоизма в мен.

И тогава, веднага ще започна да усещам живота на друго ниво, което по-рано не съм усещал. Това става моментално, няма никакъв преход – веднага започвам да чувствам, че има живот извън мен, а не в мен – когато постоянно съм искал да се напълня колкото се може повече. Напротив, усещам живота именно тогава, когато излизам от това „животно”, което също нищо не може да погълне.

Правейки тази първа стъпка, веднага разкривам висшия свят. Какво означава „висш свят”? Реалността, в която живея сега, се нарича „този свят”. А реалността, която усещам извън себе си, във връзката със своите другари, с ближния – се нарича „висш свят”, защото това е нивото на човека – по-високо в сравнение с животинското ниво.

От 1-вия урок на конгреса „UNIDOS”, Мадрид, 04.06.2011

[45184]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: