Антикризисният мироглед „Социален натурализъм“

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: А. Костенко (д. ю. н., PhD, проф. акад.): Социалният натурализъм – това е мироглед, съгласно който социалните явления се пораждат от Майката Природа и съществуват както по нейните закони, така и по физическите и биологическите. За всичко живо, Природата се явява Майка и Висш Законодател.

Проявленията на съвременната глобална криза имат за свой корен кризата в социалната култура на хората, хората нарушават тези закони на Майката Природа, които тя им дава за живот в обществото. Майката Природа – това е, което поражда всичко живо и му дава Законите за съществуването, създавайки Световен Порядък.

Социалният натурализъм – този мироглед, който се извежда от идеята за природната цялост на света, съгласно който всичко, което съществува по света, трябва да съществува по законите на Майката Природа.

Социалният натурализъм вижда съществуване не в две природи: физическа и биологическа, а също така и в социалната природа, която е по-високо от първите две и съществува по свои природни закони. Образувайки йерархия: „физическа – биологическа – социална”, природата се ражда и развива от нисша към висша.

Ако социалното явление се съгласува със законите на социалната природа, то се явява прогресивно. Следователно, хората трябва да познават законите на социалната природа и да приведат в съответствие с тях своята социална практика, т.е. да организират живота си съобразно законите на Майката Природа.

Във връзка с глобалния характер на призива на Природата към човечеството, а също така и социалното просвещение в университетите трябва да стане глобално, което означава съединяване на всички световни системи на социалното просвещение към социалния натурализъм.

Реплика: Глобалността на кризата  ражда в умовете на учените, че и обществото се явява част, разкриваща глобалната система. Затова, пред човечеството стои задачата да преорганизира обществото в съответствие с Природата, по неин образ и подобие, т.е. по принципа на глобалната хармония. Планът и практическата реализация на това са описани в Кабала.

[44638]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed