Три часа – и целия живот

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Къде трябва да съсредоточа основните усилия – по време на четенето на книгата „Зоар“ или преди урока?

Отговор: Преди урока е задължително да има подготовка: ”Какво правя аз? Защо живея? Каква цел достигам? За какво?” Това е обща подготовка, в течение на която човек трябва постепенно да се приближи от своето сегашно състояние, от отделянето от духовното – към готовността да влезеш сега в духовното. И тогава започва урока.

На урока той вече се намира вътре в системата. Какво се случва в идеалното състояние? В мен ще има такива вътрешни желания, че по време на четенето на книгата „Зоар“ аз ще изпълнявам действия със светлината и желанията, описани в нея.

Защото „Зоар“  е книга с инструкции. Тора означава инструкция (ораа). Иначе за какво ми са всички тези текстове? За какво „Зоар“ трябва да се състои от двадесет тома? И това е само малка част, достигнала до нас от всички книги „Зоар“, написана от нейните автори – групата на Раби Шимон.

Защо въобще кабалистите са написали толкова много книги? Нима не би ми стигнала и една страница, ако трябва да я чета в качеството на ”чудодейно свойство”, на ”специално въздействие на светлината”( сгула)? Но не е. Това е инструкция.

Впоследствие, когато ”душата на човек го учи”, аз откривам Книгата – и съгласно нея, работя с желанията си, поправям отношението си. Тогава Книгата ми служи като ръководство за действие, описваща ми с всички подробности всички системи на душата.

А засега, четейки „Зоар“, аз трябва да прилагам всички усилия, за да си представя тази система, която сега трябва да ми се разкрие – системата на отдаване и любов, връзката между всички нейни части. Аз искам да я разкрия! Да я разкрия – означава, че аз съм трябва  да се отнеса към нея със същото това отдаване и любов.

Но урока трае три часа – и това е достатъчно, а останалата част от денонощието ти си длъжен да пребиваваш в духа на урока, да го продължиш, да го реализираш. Именно във връзка с всички, намиращи се в обществото, в среда от обикновени хора, въпреки всички пречки и на моето участие заедно с тях в земните дела и занятия, ти трябва да продължиш да оставаш в това намерение, съединявайки  двата свята.

Това е работата. Отвсякъде ще получиш препятствия, допълнителен авиют/ маса желания, на основата на които след това ще дойде светлината и ще ги поправи. Това ще ти даде сила да се издигнеш над тях.

Така ти постепенно изграждаш мощта на своя съсъд/ желание, докато не разкриеш в нея духовната реалност. Тогава от текста  на „Зоар“ ще ти стане ясно какво да правиш и ти ще започнеш да виждаш чрез света и чрез Книгата общата система от души и същия този свят като външна част на същата тази система.

От урока по книгата „Зоар“, 18.05.2011

[43370]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: