Свързани чрез една мрежа

Всеобщата, глобална зависимост е научен факт. Потвърждават я многобройни изследвания. При това ние сме свързани не само чрез маршрутите за доставка на едни или други стоки.

Ние сме свързани вътрешно, между всички нас се разпростира вътрешна мрежа. Независимо дали го искам или не, щом живея на Земята, аз съм неразривно свързан с другите – точка.

Преди не е било така. Някъде са си живели индийци, някъде – африканци, някъде – китайци, и всички са били разделени. Днес всички са взаимно свързани и взаимно зависими.

А освен това, нашата мрежа започва да се очертава и в своето духовно проявление. Тя като че ли изплува отвътре и ни показва, до каква степен сме „обвързани“. Даже и да прекъснем линиите за международни превози, този процес няма да се върне обратно.

В бъдеще, ние наистина ще се откажем от излишното, като оставим само необходимия материален минимум. Тъй като няма друг изход, иначе ще разрушим земното кълбо и всички природни богатства.

Ще ни се наложи да направим компромис, и тогава ще се изясни, че ние като че ли не сме нужни един на друг: всеки ще изразходва малко количество, и световната промишленост ще намали значително оборотите.

Но заедно с това, както и преди, ще ни се разкрива все по-ясно всеобщата мрежа: ние сме свързани чрез желанията и мислите, и дори моята насъщна порция за потребление, намалена на 20% от днешната, също зависи от всички останали. Нямаме друг изход.

От урока по материали от вестник „Народ“, 08.05.2011

[42517]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: