Противоречие отвън – противоречие и вътре

каббалист Михаэль ЛайтманД-р Ицхак Орион: Светлината притежава както вълнови, така и корпускулярни свойства. Как науката кабала обяснява този дуализъм?

Отговор: Дуализмът е свойствен и на самите нас, и затова го откриваме и в света. Измервания могат да се извършват по два начина:

– лично, индивидуално;

-глобално, посредством обединение.

Тези два подхода се отнасят към наблюдателя, към нас, а не към светлината. Ние въобще не знаем какви явления се случват извън нас. Обаче в последните десетилетия физиката открива всевъзможни граничещи си явления. Това е предизвикано от факта, че ние самите, играейки ролята на наблюдатели се променяме.

Защото изучаваните явления, всъщност, се намират извън нас, а ние ги възприемаме и измерваме вътре. Именно ние ги усещаме, а след това ги анализираме чрез разума си.

Истината е, че ние се променяме. Преди това е бил количествен процес: хиляди години ние само сме натрупвали информация. Но днес ние се променяме качествено, все повече се доближаваме един към друг. И затова, споявайки се все повече, ние сме способни да откриваме нови явления, напълно противоречащи на предишните открития, които сме правили, когато сме били индивидуалисти.

Обаче проблема е в това, дали сме способни да си изясним новите явления, да ги разберем? Докато самите физици не си „повдигнат духа”, тоест не се постараят да се обединят с другите, за да получат в чувствата и разума верните инструменти на възприемане, способни да усещат и да изясняват нови явления, – няма да могат да разкрият повече.

И затова двойствената корпускулярно-вълнова природа на светлината ще си остане същата. При физиците вълните и частиците няма да се съединят в едно явление. От науката кабала ние знаем, че в непоправено състояние вътрешната светлина и обкръжаващата светлина са противоположни една на друга. Когато поправянето отсъства, картината на света винаги остава противоречива, защото всичко зависи от наблюдателят.

От урока на тема: „Съвременната физика и науката кабала“, 05.05.2011

[42284]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: