Производство не на стоки, а на балони

каббалист Михаэль ЛайтманМихаил Хазин (известен икономист http://worldcrisis.ru): Фин капитализъм (или виртуален – от типа Активи) създава богатство, печатайки празни хартийки или електронни записи и за сметка на контрола над финансовата система, им придава цена.

Икономиката вече не работи по Марксисткия принцип “пари-стока-пари”. Новата формула “пари – пари” е кратка и ефективна. Главоболието по производството на реални полезни стоки се стеснява в икономиката. Връзката между цена и полезност на предметите като храна, дрехи, жилище, услуги изчезва, както е изчезнала връзката между номинала на монетата и масата от скъпоценни метали вложени в нея.

Предметите на новия век са изчистени от полезност. Тяхната полезност е в новата икономика – това е тяхната способност да бъдат продадени, а “производството” носещо полза, става като надуване на “балони”. Вярата във възможността да се продаде въздуха във вид на акции, опции, фючерси и други “финансови инструменти” става главна движеща сила в икономиката и основен източник на капитал.

Реплика: Единствената полза и смисъл от произхождащото е в това, да се приближи психологията към разбирането на това, че информацията, мисълта, намерението, желанието, неговото виртуално/ психологическо напълване имат, в крайна сметка, същата ценност, както и материалните придобивки.

[43417]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: