По науката, а не по понятията

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Може ли да се получи душа, разкривайки духовния мир и Твореца без науката кабала?

Отговор: Човек започва да изследва природата и установява в нея определен закон, т.е. определена връзка между явленията. За пример, аз хвърлям на пода някакъв предмет, изчислявам с какво ускорение пада и оттук извеждам закон. Ето защо другите не изучават природните явления, а получават готови знание за тях.

Има хора, които откриват законите на природата и хора, които се учат и по-такъв начин извършват разкритие винаги лично, индивидуално.

Явленията открити от учените са съществували в природата и преди. Нима и преди не са падали ябълки по главите преди Нютон да открие закона за привличането?

Ето защо нищо ново няма, ние проявяваме това, което вече съществува.

Едновременно има първооткриватели и такива, които се учат от тях и се стараят правилно да използват получените знания.

Така стоят нещата и с науката кабала – с физиката на по-широкия свят, не усещания в нашите органи на чувствата. За него ние сме длъжни да развием допълнителен орган на чувствата, нарича се “свойство на отдаване” и в който разкриваме духовните явления: сфирот, светове, парцуфи. По същия начин работим като с учение.

Казано е: “от действията твои ще Те познаем”. Оттук е ясно, че всичко произтича от действия, от изследвания. “ Човек съди само по-това, което виждат неговите очи”.  “Вярата” – това е силата на отдаване, която ти получаваш. Ти не закриваш очите си, за да приемеш сляпо за факт чуждо мнение – такова няма в нито една наука, дори и в кабала.

Напротив, казано е: “знай Твореца и служи Му“. В основата на всичко лежи знание, анализ, разкритие.

Така и има хора, които вече са осъществили това разкритие, видели са определени закономерности и предават на теб знанието за тези закони, за методиката на изследване, за да облекчат твоя път. Нали едни и същи закони действат за всички, ние се намираме в един свят.

Така че не трябва да се гледа на науката Кабала като на непознато животно. Тя е корен на всички науки на нашия свят, доколкото ни се разкриват корените на творението, и отношението към нея трябва да бъде именно като към наука.

Кабала няма отношение към религията. Падайки от степента любов към ближния в себелюбие и взаимна ненавист, ние сме я изгубили и не усещаме висшия, духовен свят  и тогава се е родила религията.

По-такъв начин, “ религия” – това е науката кабала, оставаща в изгнание, в отделяне от Твореца, в отделяне от висшия свят, в отделяне от предмета на изучаване. Външното реално усещане, без знания и разбиране, трактовка на духовните действия и взаимоотношения с истинската реалност, с Висшата сила, се е превърнала в юдеизъм.

И съществува в отрязъка от време от разрушаването на Храма до избавлението, след което ние отново се връщаме към науката кабала. Затова е и казано: “всички познават Мен, от малък до голям”.

Разбира се, нищо не трябва да се презира. Ние се придвижваме с помощта на съществуващите средства, но всяко от тях има своя сфера на прилагане.

От урока по статията “Свобода на волята”, 27.05.2011

[44126]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed