Помогни ми да Те намеря

каббалист Михаэль ЛайтманНапредваме заради същата тази сила, която ни е пробудила, за да я потърсим. Написано е, че «Няма никой друг освен Него» и само Той действа.

Но ако цялата природа напредва по точна, предварително зададена програма, то по отношение на личността действа друга програма, в която е заложено участието на самите хора, призвани да разкрият Твореца. За сметка на своето участие те Го разкриват.

Тоест, разликата между двете групи хора е в това, че на едните не им е даден стремеж да разкрият Твореца и те преминават през кръгооборотите на живота под пълното управление на силите на природата. Но хората, в които е заложена потребността да разкрият Твореца, са длъжни да построят връзка с Него, отношения, участвайки лично в тази програма. А това участие се проявява така, че ние започваме да чувстваме на всеки етап нейната реализация все по-преданно и в тясна връзка с висшата сила.

Ние чувстваме, че се нуждаем от Него по всевъзможни причини:  да ни помогне да разкрием своето състояние, да напреднем, да разберем, да почувстваме, да изменим себе си, да станем подобни Нему! Но главното е – на всяка наша стъпка да разкриваме все по-голяма необходимост от връзка с Него.

Тогава започваме да използваме целия свят с тази цел, чрез всички дадени ни възможности. На езика на кабалистите това се нарича: «изпълнявам Тора и заповедите!» Ние започваме правилно да разшифроваме думите, които четем, а не като хората, които не приемат собственото си участие в разкриването на Твореца, които възприемат тези книги едва ли не като религиозна етика, закони и предписания за това, как да живеем в този свят, като някакви материални действия, като традиция.

Само единици се опитват да разберат истинския смисъл на тези книги и това, което ни съветват да направим. Така те ни разкриват, че ние трябва да се изменим, за да съответстваме на висшата сила – и тогава ще Го разкрием, ще знаем как да се свържем с Него и да приемем да участваме в Неговата работа по изпълнение програмата на творението. Затова Го молим за желание, за поправяне на желанията или за напълване. Всичко това става вече етап от нашата вътрешна работа.

От урока по статия на Рабаш, 17.05.2011

[43292]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: