Отслабваме по неволя

каббалист Михаэль ЛайтманРичард Хейнберг (водещ специалист по нефтените находища):

Фактите: Изобретяването на бензиновия двигател увеличи обработваемите земи, с откриването на пестицидите се увеличи продуктивността, храната стана повече и по-евтина, гладът изчезна, а износът на хранителни продукти в целия свят, доведе до увеличаване на населението в света 6 пъти! Промишлените методи за производството на храни, внасяни в „третия свят” и производителноста на продоволстивя се е повишила 3 пъти.

Проблемът: Не е далече времето, когато ще изпитваме недостиг на храна, поради изчерпване на изкопаемите горива – петрол, въглища и природен газ. Необходимо е създаването на селско стопанство, независимо от изкопаемите горива.

Предложение: Транспортът на продоволствени стоки трябва да бъде съкратен, да се вкара в порядък земеделското производство в градовете и околностите, а потребителите да живеят по-близо до производителите, да се съкрати употребата на пестициди, да се върнем към използването на впрегатни животни, да върнат хората към селския труд, на малки парцели и във фермерски кооперации, да се ограничи демографския ръст.

Коментар: Никакви други проблеми, освен необходимостта от обединяване, природата не ни поставя. Ние сме длъжни да се впишем в интегралната и система. Чрез обединението, в общо съгласие, ние ще можем да решим всички проблеми. Без да се устремим към единство, никой проблем не ще можем да решим.

[43890]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: