Молитва от осемнадесет сфирот

каббалист Михаэль ЛайтманИстинската молитва е молитвата на „осемнадесетте благословения“: 9 сфирот на пряката светлина и 9 сфирот на обратната светлина. Не в Малхут, в желанието да се наслади, а в Есод, който е над висшето егоистично желание. Тоест в нея се подразбира намерението да се използва Малхут заради отдаването. От това следват 18 вида взаимоотношения с Твореца: 9 от пряката светлина и 9 от обратната.

Да се използва Есод вместо Малхут означава да се действа с „милосърдие“, тъй като ние търсим свойството отдаване, като се стремим да се уподобим на „първите девет сфирот“ (тет ришонот), които идват от Твореца към творението, а Малхут – 10 сфира. И единственото ни желание е да се разкрият тези първи 9 сфирот, свойствата на Твореца – да ги поемем в себе си, да ги усвоим, да направим от тях подобни на своите 9 сфирот на обратната светлина.

И тогавa от нас се издига истинската молитва. Тъй като с това, че искам да се уподобя на 9-те сфирот, задействам своите 9 сфирот на отразената светлина и се моля Малхут да стане съвършено подобна на 9-те свойства на Твореца, спускащ се към нея. Тогава моите 9 сфирот на отразената светлина стават съсъд (кли) за приемане на 9-те сфирот на пряката светлина и аз получавам отговор на своята молитва веднага и на място.

Ако можем така да молим, то ние използваме правилно висшата светлина, търсейки как да получим от нея силата на милосърдието, силата на отдаването, а след това обличаме егото си в отразената от нас светлина отдолу нагоре. Тогава молитва ще са действията, включващи в себе си абсолютно всичко – и разкриване на първите 9 сфирот, и възприемането им като 9-те висши свойства вътре в Малхут, и подема от Малхут на отразената светлина отдолу нагоре, ставаща одеяние за пряката светлина, разчет и получаване на пряката светлина вътре в отразената. Всичко това се постига за сметка на молитвата „осемнайсет благословения“.

Затова „молитвата на 18-те“ е основна молитва в духовната работа.

Ако се извърши „подем на световете“ в духовната работа, такива състояния като „Събота“, особен „празничен ден“, то се извършват изменения и в „Молитвата на 18-те“. Тъй като свише се спуска по-силна светлина, значи и работата долу в 9-те сфирот отразена светлина трябва да се измени, за да помести цялата светлина, идваща към нас на празника. Така се строи нашата духовна работа.

Затова е написано, че „Всичко се постига със силата на молитвата“, и „Дай Бог, човек да се моли всеки ден“. Молитвата е действие, включващо в себе си всички етапи на строеж на духовния парцуф: идва висшата светлина, разчет в главата на парцуфа, ударно взаимодействие със светлината (зивуг де-акаа бе-рош), разпространениена светлината надолу, т.е. целият процес на преминаване на працуфа в своето развитие: зародиш, кърмене, възрастен етап (ибур-еника-мохин). Всичко това се включва в молитвата на 18-те: 9 сфирот на пряката светлина, обличаща се в 9 сфирот на обратната светлина.

И всичко това се извършва с намерение самите ние да се изменим – а не да изменим висшата светлина, намираща се в абсолютен покой и винаги светеща в пълна сила в безкрайна мяра в главата (рош) на всяка степен.

Човек, начинаещ в духовната работа, трябва добре да провери отношението си към висшата сила – като неизменна и напълваща със себе си цялото мироздание, т.е. нямащ нужда от каквито и да е изменения. Тъй като висшата светлина е абсолютно открита за нас и свети с цялата си мощ, а всички изменения са само в получаващия. Затова моята молитва не е молба висшия да се измени, а търсене в себе си на правилни желания, които ще ми помогнат да се свържа с висшата сила и постепенно да развивам себе си, докато не стана такъв, какъвто е Той.

От урока по статия  от книгата „Шамати“, 09.05.2011

[42594]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: