Кабалистите – за подходът към изучаването на науката кабала ч.3

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Важността на подготовката за учене

Изучаващият е задължан преди учене да се украпва във вярата в Твореца и в Неговото управление чрез възнаграждение и наказание. И да устреми своите усилия заради заповедите на Тора (своето поправяне). И с това ще достигне въздействието на скритата в нея светлина, и вярата негова (в токова действие на поправянето) ще се увеличи.

И неговото сърце ще бъде готово да премине от занятия “ло лишма“ (заради себе си) към занятия “лишма“ (заради отдаване/Твореца). И даже още да не е достигнал вярата (свойството отдаване), има увереност да я достигне чрез занятията с Тора.  Тъй като ако само насочи сърцето и разума посредством Тора ще достигне вярата (отдаването) – няма заповед по-голяма от тази.

Баал аСулам. Предисловие към ТЕС, п.17.

[43174]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed