Кабалистите – за любовта към ближния и любовта към Твореца, ч.2

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Любовта към ближния – средството за достигане любовта към Твореца

Човекът започва поправянето на егоизма с намерение “заради себе си“. След това, под въздействие на поправящата светлина, придбива намерение “заради Твореца“. При усилието да достигне отдаването и любовта към ближния, се достига отдаването и любовта към Твореца, защото няма разлика между ближния и Твореца, тъй като всичко, намиращо се извън желанието на човека, извън изгодата за себе си, се усеща като несъществуващо.

Баал аСулам. Любовта към Твореца и творенията

Отдаващият на Твореца, усеща такова вдъхновение, както отдаващия на ближния. Защото и в двата случая извършва отдаване, без разчет за получаване на каквото и да е възнаграждение. И затова в действието отдаване се съединяват любовта към Твореца и любовта към ближния, ставайки едно цяло.

Баал аСулам. Поръчителство, п.22

В поправянето на човек има два етапа: в поправянето отношението на човек към другарите, той придобива навици как да поправи своите  отношения с Твореца.

Баал аСулам. Една заповед

[43867]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: