Живот заради мига

каббалист Михаэль ЛайтманСъвременният свят върви стремително към дъното. Ние разрушаваме природата, изтощаваме нейните ресурси, окончателно разваляме човешкото общество във всички сфери на неговия живот – и при това не се спираме. Безогледно, ние както и по-рано се опитваме да се движим в същата тази егоистична посока.

Ако в тебе няма точка в сърцето, ако не предизвикваш висшата светлина, тогава си лишен от възможността за сравнение, за да намериш проблема в себе си. Ти действаш подобно на машина, към която е включен един единствен електрически кабел. Така скача електрическо зайче, без да се притеснява, че всеки негов подскок завършва с падане. Ако няма сила, която да ми покаже злото – аз не осъзнавам злото: „Е, нищо, не се получи днес – утре ще стане“.

В това е проблема на „поправящите света“, за които пише Баал а-Сулам. Става дума за духовно понятие, произхождащо от това, че наслаждението, светлината, никога не остава в егоистичното ни желание. Ние непрестанно се стремим към него, опитваме се да направим нещо, но нищо не помага. И няма и да помогне, тъй като ние сме противоположни на светлината и не я чувстваме.

Едва докоснали се до желанието, наслаждението в този момент изчезва и аз отново трябва да тичам след него – макар и за кратък момент на контакт между светлината и желанието. Само заради този миг живея.

Ако можехме да видим този процес отстрани: желание – капчица наслаждение, желание – капчица наслаждение… За да се докосна до него, аз трябва постоянно механично „да натискам бутона“, като опитно животно, без да имам и най-малкия избор. Това е живота ни, който не ни учи на нищо в продължение вече на хиляди години развитие.

По такъв начин, „поправящи света” – е много дълбоко философско понятие. Това е вярна, егоистична, единствено съществуваща форма на развитие. Това свойство е вкоренено в нашата природа и от него няма къде да се денем.

Единствено, ако в човек се появи точка в сърцето и той започне правилно да се развива, воден от своите нови желания, тогава той придобива сила, противостояща на механиката на желанието и наслаждението – светлината. Тази светлина пробужда в него усещане, че тук не достига третият елемент – новото намерение, разчета, екрана.

Главното в това търсене е, че то е насочено срещу „поправящия света“ в човека. Оказва се, че има някой, който е над тебе – той внася недостатък и той го поправя.

Ето през какъв процес трябва да преминем. И ние също ще видим неговите последствия в човешкото развитие. Както пише Баал а-Сулам, всеки очаква от другите признания на тяхната неправда и на собствената си правота. Но такова нещо никога не се случва – всеки продължава да стои на собственото си мнение. Цялото човечество ще премине през този път: конфликтните страни ще се дърпат до последно. И няма изход, това ще ни доведе до война и самоунищожение.

Ако не противопоставим на този процес с разпространението на науката кабала, раздорите няма да имат край. Въпросът е само в едно: ще ни чуят ли преди да започне масово изтребление или ще ни чуят след това, когато от човечеството ще остане само малка част?

Поправянето все едно ще премине по пътя на кабалистичната методика, но достигне ли работата до катастрофа, до гибелта на милиарди и екстремно преживяване на останалите, които ще се вслушат в методиката и ще започнат да я реализират, гонени от чудовищни страдания? Или ще успеем да обясним на света тази методика, без да довеждаме проблемите до крайности?

От урока по статията „Мир в света“, 04.05.2011

[42196]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed