А.Урсул, Т. Урсул „Устойчиво“ бъдеще и нов модел наука

каббалист Михаэль ЛайтманИдея: Преходът към устойчиво развитие е в съществуване на човечеството в условията на съхраняване на биосферата. Съвременноторазвитие на цивилизацията (модел за неустойчиво развитие) не допринася за реализирането на тези цели, затова се налага смяна на курса на развитие.

Пред науката са целите за преживяване, решенията на глобалните проблеми, отстраняване на негативите на глобализацията чрез преход към устойчиво развитие и установяване на ноосферата. „Изгнанието“ от обществените науки, природата, започна да си „отмъщава“ на човечеството и ознаменува края на историята на XXI век.

Човечеството винаги е поставяло акцент върху преобразуването на природата, а не върхуадаптация към нея. Необходимо е да изследваме системата „човек-общество-природа“ и даоптимизираме тази връзка. Трябва решително да се излезе от класическата схема на поглед върху историята като стихиен процес.

Реплика: И тук отсъства разбиране на главния проблем – как ще напълним постоянно нарастващия егоизъм в нас – както през съветската власт с терор и глад? Егоизмът е неунищожим. Така или иначе ще ни се наложи да го напълним – само че не с промишлени излишества, а с духовно напълване. Няма друго решение.

А духовното напълване, на което егоизмът ще се съгласи, не може да е по-малко от разкриването на бъдещия свят в този свят, в този живот. Това предлага кабала (по определение „кабала е методика за разкриване на Твореца от творението в този свят“).

[42904]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: