Пътеводител според усещанията

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как книгата „Зоар” ни обучава чрез методите за съединяване помежду ни?

Отговор: Баал а-Сулам допълва „Зоар” с коментар, който предотвратява материализацията на текста на книга „Зоар”. Той ни подготвя за формирането на духовното състояние в нас, извън пространството и времето, извън образите на нашия свят, за да пожелаем да го усетим в себе си, а не отвън.

Коментарът „Сулам”, както и всички книги на кабалисти са написани за хора, вече притежаващи духовно постижение, за да им помогне да разберат, какво усещат. Обясняват ми, какво точно усещам сега – аз съм на нивото, когато „душата на човека го учи”. Тогава, от четенето на кабалистичните текстове започвам да разбирам, точно какво усещам.

Но до появяването на духовните усещания в мен, кабалистичните текстове се явяват не източник на знания, а „сгула” (особено въздействие), защото при четенето им, в мен се проявява въздействието на висшата светлина, измивайки ме като с поток от жива вода.

Затова не искам да обяснявам, за какво говори всяка фраза в „Зоар” от гледна точка на парцуфим и сфирот, за да не се успокои човек с повърхностно знание. Искам да се старае да изнамери в себе си, в своите усещания, какво може да е това. Тогава, той ще се устреми повече към разкриването, като по такъв начин изгражда в себе си желания, потребност от него.

От урок по книгата „Зоар”, 11.04.2011

[40370]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: