Да направиш крачка към Твореца

Въпрос: За да изляза от Египет, трябва преди всичко да разкрия, че именно Творецът ме държи в Египет…

Отговор: Творецът не те държи в Египет, а те учи как да излезеш от него. Не желае да останеш там. Той те обучава, за да бъдеш готов да излезеш от него в новите свойства/желания/келим.

Така учим детето да ходи. Ти го пускаш, а то стои и плаче от страх. Не може да направи и крачка към теб. Защото за тази цел, трябва да вдигне краче и да се задържи на другото. То не може да го направи. Може да стои само на два крака. Но да вдигне едното краче, да се задържи на другото, да прекрачи напред и така последователно – това, то още не може. Ние трябва да го научим. Но това не означава, че искаме да го оставим в сегашното му състояниен – не го задържаме.

Въпрос: От една страна, трябва да стигна до разкриване на единствената сила, която властва в реалността – „Няма никой, освен Него”. От друга страна, трябва да постигна взаимната грижа в групата. Как да работя с тези две съставни? Каква е следващата крачка, която трябва да направя сега, на този етап, в деня на празника Песах, който ние обявихме за атака?

Отговор: Да бъдем заедно! Нищо повече. Само заедно!

Засега, още се намираме в такова състояние, че ако мислим за „заедно”, то забравяме за Твореца. „Заедно” – това сме ние, а Творецът е сякаш нещо чуждо, допълнително.

Вярно е, че засега чувстваме по този начин. Но трябва изкуствено да се стараем да си спомняме за Него. И въпреки, че през цялото време мислим за нашето обединение, трябва да се постараем понякога да се появява и мисълта за това, че без Твореца не постигаме единство, че се нуждаем от Него – засега, за да се съединим един с друг. Грубо казано, искаме да Го използваме, за да се обединим заедно.

После, в резултат на цялото наше развитите, ще стигнем до такова състояние, че ще пожелаем да бъдем свързани помежду си, за да се уподобим на Твореца, да Му служим, да се включим в Него.

Но това идва поетапно, стъпаловидно. А сега, в нашето сегашно състояние – заедно!

Написано е, че Творецът се разкрива само при излизането от Египет. А преди това, човекът не може да си представи тези свойства, защото все още се намира в своето его.

От урока по книгата „Зоар”, 10.03.2011

[40250]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: