Entries in the '' Category

Методика от първа ръка

каббалист Михаэль ЛайтманКабалистите се отличават един от друг по стъпалата на своето развитие, по стъпалата на разбирането и постижението. Разбира се, това е свързано с видовете души, които се спускат в нашия свят във всяко поколение.

В своето ”Пророчество” Баал а-Сулам пише, че Творецът му е казал:” Вземи меча в ръката си”. Този меч, всъщност е знак за това, че Твореца му е дал сила за да поправи големия човешки дисонанс. „ Върви и преуспей. Защо досега Съм нямал още толкова верен човек като теб”.

А в едно от своите послания Баал а-Сулам пише, че Ари е най-великия от кабалистите, който ни е разкрил методиката на поправянето.

Ние не можем да оценим истинската им висота. Например, раби Акива, по думите на Баал а-Сулам, разбира се, е бил по-висш от Рашби, но Рашби е разкрил много повече от раби Акива и затова за нас той е по-ценен, защото ние получаваме повече от неговото учение.

По същия начин и Ари за нас е най-важен и велик – той е разработил методиката на нашето поправяне, защото неговата душа се отнася към типа на Машиах, син на Йосеф /Машиах бен Йосеф/. Баал а-Сулам пише, че оттогава е нямало никого, който до край да е разбрал методиката на Ари. Имало е много мъдреци, но Баал а-Сулам става първия, който се удостоява да получи душата на Ари.

Това зависи не от силите на човека, не от неговата мъдрост и даже не от усърдието в обучението. Тук сработва вътрешното предназначение, предизвикано от системата на душите и затова Баал а-Сулам казва, че той просто е бил удостоен с това, а много други преди него не са били удостоени.

Ние не разбираме това и само виждаме, че така или иначе, всеки в света има своя съдба – както се казва,”свое щастие”, свой корен. И трябва да се радваме на това, че сме получили учение от човек, в който душата на Ари е извършила нов кръговрат, за да ни даде методиката на поправяне в съвременната епоха.

Ето защо използваме трудовете на Баал а-Сулам. Много е важно при подготовката към урока да се почувства, че ще се учиш по първоизточника, от най-високия и верния източник.

Може и да не се ориентираме в духовния свят, но и в материалния свят понякога ни се струва, че на някой му е провървяло, че някой е преуспял по чиста случайност. За един успеха му струва големи усилия и страдания, а на друг все едно му се усмихва съдбата.

Съгласно науката кабала, ние разбираме, че това произлиза от корена на душата. И затова, да се удостоиш с такъв учител като Баал а-Сулам е причина за голяма радост и основа за твърда увереност. Ние имаме помощ от особена душа, чрез която Творецът ни въздейства и чрез която се съединяваме с него.

В крайна сметка ние получаваме отгоре сила, чрез цялата система на поправените души и се грижим за това да я предадем по-нататък – към непоправените души, за всеки, който още не е встъпил в контакт с поправящата и напълващата ни сила.

От урока по статията на  Рабаш, 01.03.2011

[36723]

Заплата от висша светлина

каббалист Михаэль ЛайтманАко можехме честно да си дадем равносметка какво се случва с нас в нашия свят, за какво съществуваме, в каква форма, как пропиляваме живота си и с каква цел – ние бихме ограничили изразходваните от нас земни ресурси до необходимия минимум.

А всички излишъци бихме преразпределили така, че да осигурим с тях населението на Земята. Но при това, трябва да поискаме всеки да внесе своя принос.

Щом няма с какво да ангажираме всичките тези 7 милиарда, нека тогава ги сложим да учат – това ще означава, че те припечелват „за да живеят”. Кой е казал, че в този свят трябва да се работи по 15 часа на ден? Вижте как живее някое примитивно племе, колко време изразходват, за да си приготвят храна и да почиват. А ние през целия си живот само работим.

Ние извършваме ненужни действия, живота не е предназначен за това да запълни всичките 24 часа със сън-ядене-работа. Защо ни е такъв живот? Всички хора, които не са ангажирани с нищо, трябва да седнат зад чиновете и да четат кабалистични книги. С това те ще „печелят” за всички светлината, възвръщаща към източника.

Който иска, нека се учи, който има стремеж  да работи – нека работи. Има хора, които са способни да работят само с ръцете си – само и само да не мислят с главата. А има и обратно, такива, които могат само да дават идеи, а с ръцете нищо не могат да направят.

За всеки ще се намери занимание, защото той ще се съедини с Твореца и през него към нас ще преминава енергията на живота. Дайте му тогава да прави това! Нека нищо да не върши, а само да седи заедно със всички, да се учи, да обсъжда връзката си с Твореца. С  това той ще осигурява за всички останали силата на живота – вместо храна, дрехи и всичко останало. И тогава цялото население в света ще бъде осигурено с всичко необходимо.

Не е нужно нищо свръх необходимото. Така трябва да се работи, това е правилният ред. И тогава, нека населението в света се увеличи с още няколко милиарда души, ако те са заети да установят поне някаква връзка с висшата светлина, с Твореца – в света ще има пълно изобилие.

И само така може да се постигне равновесие и пълна защитеност.

От урока на тема пари, 02.03.2011

[36858]

Тайната на раждането на душата

Конгресът в Мецукей Даргот, урок 1

Въпрос: Каква е връзката между корена на душата на човек и неговата способност или неспособност да се съедини с другите души, според степента на неговото желание към съединение?

Отговор: Всеки човек в света има корен на душата – духовна искра, точка в сърцето. Тази точка може да се развие дотолкова, че човек да усети влечение към нещо по-висше, което е зад пределите на този свят – и тогава стига до науката кабала, влиза в група.

Има и такива хора, в които тази точка още не се е развила и всеки от тях живее своя частен материален живот.

Но дори ако в човека „гори” тази вътрешна точка и той страстно желае да постигне духовното, Твореца, целта на своя живот, неговия смисъл – това е само точка и нищо повече.

Какво да прави понататък? Необходимо е да се разбере, че душата на човека се образува от онези духовни искри, които присъединява към своята точка на душата – от всеки от седемте милиарда човека. Защото душата на всеки човек е съвкупното съединяване на всички тези точки заедно.

Затова, ако сега се съединя с всички, които се намират тук, на този конгрес, ако присъединя към себе си тези 600 духовни искри, ще постигна мощта на съединението на всичките 600 точки заедно.

Как е възможно това? Как мога да се съединя с техните желания и да постигна духовното? Само с помощта на „възлюби ближния като самия себе си”, за да станем „като един човек с едно сърце”, както е написано в статията „Даряването на Тора”.

Ако по този начин се съединя с тях, в мен ще се образува плоскост на съединението – желание, състоящо се от множество искри. Ние сякаш ставаме „като един човек” – и в това желание мога да разкрия духовното.

Това желание се нарича съсъд/кли на моята душа, защото Аз съм присъединил към себе си всички тези точки. Ако някой друг, една от тези точки, които съм присъединил към себе си, също присъедини към себе си всички останали – това се нарича негова душа. Тоест неговата точка е изходна и той я присъединява към другите точки. Това е неговата душа.

Всеки присъединява към себе си всички точки, които са извън него – така се образува неговата душа. А ако не ги е присъединил към себе си, той няма душа, а само точка – корен на душата му.

Съгласно силата на съединяването на тези точки в мен, тяхното количество и сила на единение помежду им, аз разкривам в тях светлината, живота и съществуването. Свързвайки се помежду си, те започват да се съединяват и разкриват във вид на единна система – подобно на животинското тяло, в което тече кръв и лимфа, преминават нервни импулси, стават всевъзможни действия. Там започвам да усещам живота.

Присъединяването на точките към мен става поетапно. Съединявайки се с тях, започвам да усещам, как в мен се формира малко устройство – зародиш. След това то расте, развивайки се в продължение на девет месеца. Чувствам как присъединявам към него все повече точки – и така, той през цялото време расте.

В него вече се извършват различни вътрешни действия, възниква някакъв живот. Започвам да разпознавам всевъзможните процеси в него – докато накрая се роди. Да се роди означава, да започне да живее свой собствен живот. Тогава се откъсва от висшата сила и живее сам по себе си. Именно това е душата. Така, всеки от нас изгражда своята душа.

От 1-вия урок на конгреса в Мецукей Даргот, 24.02.2011

[36701]

Три нива на защита

каббалист Михаэль ЛайтманСъществуват три нива на увереност за своето съществуване:

* Материална защитеност, при която всеки иска да гарантира за себе си нормален живот днес и за в бъдеще. (И науката кабала казва, че човек трябва да се погрижи не само за своето днес, но и за утрешния ден, да има пенсия, медицинска застраховка и да не лежи на гърба на обществото).

* Защитеност за сметка на обществото, когато човек се намира в такова обкръжение, където всеки се грижи за всички.

* Трето ниво за защитеност – то вече не е за сметка на пари и заработено материално състояние, и дори не е за сметка на обществото – а за сметка на Твореца.

Това са тези степени, по които трябва да се издигнем. Но трябва да разберем, че това не означава безгрижие и не отменя опасенията и проблемите. И разбира се, че ще дойдат материални проблеми, както сега светът го чакат проблеми с продоволствието и дори глад – и всичко това, за да ни подтикнат към правилна защита.

От урока на тема пари, 02.03.2011

[36862]

Изискване към светлината

каббалист Михаэль ЛайтманАко човек изпитва влечение да стане Човек и правилно проявява това влечение, той се нарича „Исраел“, което означава: „направо към Твореца“ (яшар-Ел).

Той иска да контролира всички свои действия, всички обстоятелства, с които се сблъсква, по такъв начин, за да се свържат с Твореца. И тогава във всяка ситуация, във всеки миг от живота той иска да се намира под въздействие на светлината, възвръщаща към Източника.

Чрез правилното построяване на тези неща, човек открива, какво стои пред светлината, пред Твореца, и че цялата негова работа се заключава само в това, да се устреми към търсене, насочено към тази поправяща Сила. Тъй като най-общо, в света се намират само те двамата.

В такъв случай, човек правилно построява и своето обкръжение. Защото другарите му са част от неговата душа, отнасяща се към същото това желание. Според степента, в която той ги присъединява към себе си, идва светлината и поправя това обединение, придавайки му вместо форма на получаване, форма на взаимно отдаване. Тогава всички творения, обкръжаващи човек стават негови части и посредством светлината всичко се слива в едно цяло.

Така достигаме до изучаване и използване на кабалистичната методика и към целта на творението. Като се старае да вземе правилно направление преди обучение, а и не само, човек определя темпа на своето напредване.

От урока по статия на Рабаш, 02.03.2011

[36826]

От всекиго – според възможностите му

Всеки трябва според големината на своите способности да се занимава с кабала.

Ние отново трябва (след провала на този проект в Русия) да седнем на ученическата скамейка, за да изучим наново социалистическата идея [„от всеки според способностите му, за всеки според потребностите му“] в светлината на фактите и противоречията, проявяващи се в наши дни.

И изобщо да не се опасяваме от концептуалния пробив, защото „спасението на живота стои над всичко“. (Да не се страхуваме да разкрием, че източника на поправяне на човека и обществото е – висшата светлина. В светлината на надигащата се заплаха от унищожение, и произтичащото развитие, ще могат да възприемат това)

Баал а-Сулам. Трудове за последното поколение, вестник „Народ“

[36848]

Инструкция за егоизма: не използвай

каббалист Михаэль ЛайтманПреди всички заедно да дойдем на урок, всеки трябва да се подготви за това.

Сега аз смятам да се поставя под въздействие на обкръжението. В приятелите ми се крият огромни сили – силите на Твореца и аз искам да се намирам под тяхното въздействие. Само това може да ме промени.

Обкръжението е като реактор, като голям механизъм, като терапевтично отделение или цяла болница. То променя, изцелява, формира ме в съответствие с първото духовно стъпало.

По този начин трябва да се отнасям към него – като неотложна помощ, от която постоянно се нуждая. Аз идвам отново и отново, за да получа терапевтични сеанси и постепенно оздравявам.Все повече чувам, все повече разбирам, все повече се съгласявам, все повече чувствам.

Виждам как в мен се проявяват основи, които не са съществували по-рано и в тях ставам все по-чуствителен към обкръжението като цяло. Започвам да усещам  произлизащите от него особени явления, свидетелства за присъствие на Висшата сила в него.

По малко това се проявява в усещанията ми, а после и в разбирането. Новите впечатления се отпечатват върху чувствата и промените в тях ми носят нови мисли, които се обединяват и съчетават в разбиране. Така аз установявам все по-силна връзка с Висшата сила, която вече ми се разкрива.

Ето защо е необходимо да се изгражда правилно отношение към обкръжението, особено по време на обучението. Това е най-важно за човека, защото по този начин той все едно посещава единствената лечебна процедура, извършва единственото действие по поправянето, което може да се осъществи в него и да го доведе до завоюване на духовния свят. Именно по този начин човек го „покорява” – променяйки себе си. Затова е казано: „Герой е този, който покорява своето зло начало” – тоест променя го съобразно с духовното си желание.

Не е по силите ни да излезем навън без вътрешни промени. Само в нашия свят това някак си проработва, макар после винаги да виждаме, че това не е донесло истинска полза, която да е останала с нас завинаги. Това се случва всеки път, а после се връща обратно като бумеранг на поредния провал – за да се научим на едно просто правило: всяко използване на егоизма е вредно за нас.

От урока по статията на Рабаш, 28.02.2011

[36567]

Да вярваш на мъдреците

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да съвместя  и правилно да подредя помежду им трите вида желания, които усещам сега на урока:

1.изкуственото желание, предизвикано от необходимостта да искам поправяне за обкръжението,

2. изкуственото желание да се поставя в поле, което ще ми въздейства,

3. истинското ми желание да се избавя от дребните ми земни проблеми, които ми се струват големи?

Отговор: Длъжни сме да вярваме на мъдреците, които говорят, че ако човек действа систематично и упорно, неговите усилия се натрупват в голям капитал.

Няма друг избор освен да продължаваш да полагаш усилия. Резултатите, които ще дойдат в последствие, ще ти обяснят и ще ти покажат всичко. Друг отговор по пътя няма, когато не усещаш, не разбираш и не можеш да свържеш нищо. Трябва просто да продължиш.

Сега не можеш да свържеш своите отношения със света, с групата – с успеха си и всичко случващо се, а Твореца и науката кабала – със своето желание да се избавиш от страданията и проблемите. Още повече, че кабалистите не дават големи обещания, че по този начин ще се освободиш от бедите и проблемите.

Всъщност, глобално погледнато, ние няма какво да отговорим на човека, изучаващ кабала, освен с помощта на групата да го доведем до осъзнаване на целта. И когато дойде светлината и го поправи, той ще види целта.

Защото с егоистични очи не е възможно да видиш в духовното нищо приятно и добро за егоизма си. И макар че можеш да си казваш, че така ще се избавиш от всички проблеми, ще придобиеш целия свят, но не по този начин ще се върви напред.

Във всеки миг от живота ти, в съответствие със силите си, се свържи колкото може по-силно със своето обкръжение, за да ти влияе то възможно най-силно и да си задължен още повече да се свързваш с него. Чрез него ще получиш сили.

От урока по Книгата Зоар. Предговор, 01.03.2011

[36736]

Дайте на светлината да работи!

Конгрес в Мецукей Даргот, урок 1

Въпрос: За да разкрием Висшата сила, ние трябва да излезем от себе си, от егоизма си. Но всъщност правим това заради самите себе си, за да получим вечното наслаждение. Не е ли това най-егоистичното, което може да съществува?

Отговор: Вярно! Разбира се, че всички наши действия ние извършваме само заради себе си. И колкото и да се самозалъгвам, че искам да се съединя с другите, да достигна любовта към ближния – това всичко, в който и да е случай е заради самонаслаждението.

Но по средата става нещо много особено, което ние дори и не осъзнаваме. Когато ние се призоваваме един друг: “Хайде да се обединим! Хайде да пеем, да танцуваме! Заедно да се учим!“, по този начин, ние привличаме към себе си висшата сила. Тя въздейства на нас, и дори и без нашето намерение тя ни изменя. Това се нарича “сгула“ – “чудодейното свойство“ на висшата светлина.

Тогава изведнъж аз чувствам: Истина ли е?! Нима аз наистина искам да се изменя? Как така стана това?! Аз какво – полудях ли?! Да ставам отдаващ? Да обичам наистина ? Да мисля за ближните? А с мен какво ще стане?..“

Изведнъж аз започвам да усещам, че да мисля за ближния за мен е станало по-важно. Още не съм в това свойство, но вече започвам да искам това да се случи. По-рано аз отхвърлях дори мисълта за това, а сега постепенно достигам до такова състояние, че наистина желая да придобия свойството отдаване и любов към ближния.

Как така изведнъж?! – Светлината е подействала на мен. Това се нарича чудото, за което е казано: “Приходящата светлина възвръща  към източника“.

Същата светлина, която ни е създала по такъв начин, че ние мислим само за себе си – тя ни изменя. И това е чудото, което се нарича “чудото при изхода от Египет“.

Когато това се случва, ние чувстваме, как вътре в нас нещо се променя, преобръща се. Това променя изцяло моите основи, моето отношение към света, моя поглед над света и цялото човечество, моите мисли за всички. Аз изведнъж се превръщам в своята пълна противоположност.

Това е действието на сътворението, деяние на Твореца. Усещайки в себе си този вътрешен преврат, ние виждаме действията на Твореца. И затова целия този процес, който преминаваме ние се нарича работа на Твореца. Защото ние само предизвикваме това действие, а го извършва Творецът.

Така че не се бойте да бъдете правдиви: ние наистина не искаме нищо друго, освен да се насладим и да мислим единствено за себе си, и колкото и красиво да говорим, отвътре ние сме все още егоисти. Но за сметка на всички наши действия – в ученето, разпространението, обединението – идва светлината и ни променя.

Дайте на светлината да работи!

От 1-я урок на конгреса в Мецукей Даргот, 24.02.2011

[36809]

Всеки може да разкрие Твореца

В наше време всеки желаещ може да разкрие Твореца

В предишните времена, за да се постигне Твореца е трябвало да се премине през всички външни науки, да се живее в аскетизъм. И независимо от всичко това, малко са намирали благоволение в очите на Твореца (разкривали са Го).

Но откакто ние сме удостоени с учението на Ари и духовната работа по системата на Баал Шем Тов, това действително е възможно за всеки човек, и на хората вече не им трябва гореспмената подготовка.

Баал а-Сулам. „Плодовете на мъдростта“, Послания, стр.116, писмо 38, 1927 г.

[36598]

Парите – покритие на желанието

Малко история: парите са много древно изобретение, открита е монета, която е била в обръщение още 650 години преди нашата ера.

В началото те са били оценявани според тяхната тежест и стойността на самия метал, но постепенно е станал преход към хартиените банкноти. В началото на 17 век в Европа вече са съществували хартиените банкноти.

И в наши дни парите си остават в центъра на всеобщото внимание и предизвикват множество спорове, преминавайки от ръка на ръка и служейки като средство за съединение между хората. С какво е свързано това развито използване на парите?

Съществува само светлина и желание, което трябва да ни свърже един с друг. Тази връзка възниква за сметка на това, че всеки скрива собственото си его зад екран, който се нарича “покритие“ (кисуфа) – и от тази дума произхожда и думата “пари“ (кесеф). Ако аз имам покритие на своите желания и следователно съм способен да ги използвам правилно, това означава, че притежавам “екран“, “покритие “, “пари“.

Като следствие на това явление в нашия свят, отражението на духовния корен в материалните клони, в нашия свят съществува правилото, че за всяко получаване е необходимо първо да се положи усилие. И тази работа създава и покритието на желанието. Чрез това колко съм готов да работя заради някое желание, се определя и доколко в края на краищата аз ще успея да го напълня.

В древността хората са работили само срещу препитание. По примера на животните, които цял ден са заети само с търсенето на храна и живеят в интереса на животинското тяло: храната и продължаването на рода.

Парите са най-естествения предмет, и дори и ако няма пари и човек е сам със себе си, природата или Твореца – той все пак плаща със своите усилия за да удовлетвори желанията си.

Тъй като в него през цялото време се пробуждат нови желания, заради които на него му се налага да работи, за да създаде за тях екран, покритие.

И затова необходимостта от пари, екран, възниква в този същия момент, в който се появява желанието.

В течение на цялата история на своето развитие хората постоянно са били в обмен: “ти – на мен, аз – на теб“ – плащайки ако не с пари, то поне с една усмивка, благодарност, добро отношение. Не съществува нищо, което може да се вземе от някого, без да се заплати. Или плащаме по собствено желание, или по задължение, съблюдавайки приетите в обществото договорености, а ако не правим това – то висшата система в края на краищата ще почисти нашите дългове и ще върне неизплатеното на продавача.

От урока на тема пари, 01.03.2011

[36771]

Да прояви, да се поправи, да се напълни

В реалността съществуват всичко две неща: Творец и творение. Накрая творението усеща това, което му дава Твореца.

И ако то се изменя, това е защото Творецът го изменя – към по-добро или по-лошо, в най-различни форми, в зависимост от субективните усещания.

Ние даваме различни названия на въздействието на Твореца върху творението: “съд“ и “милосърдие“, “добро“ и “зло“ – съобразно с онова, което ни се разкрива.

Но така или иначе тези определения не излизат от рамките за добро и зло, тъй като са обусловени от нашите желания за наслаждение. Просто има много видове добро и зло, защото това желание е съставено от различни степени. И светлината, чрез своето въздействие, е отпечатала в желанията различни форми.

Ето защо ние подразделяме въздействието на Твореца на три различни вида:

  • светлината, проявяваща съсъдите
  • светлината, поправяща съсъдите
  • светлината, напълваща съсъдите

Такъв е редът: проявяване, поправяне, напълване. Този процес се състои от множество стадии, присъщи на всяко желание и групи желания, включени една в друга. Всичките те се различават по нивото на авиюта (дълбочина, мощ), и тяхното смесване предизвиква в нас хиляди и хиляди отклици.

Като пример – част от моите желания се намират на стадия проявяване, друга част преминава поправяне, а трета част е възможно да е вече и напълнена. Взаимоотношенията на желанията са толкова многообразни и променливи, че ние изпитваме безброй множество реакции и усещания. И точно те съставят картината на света, в който се намираме.

В крайна сметка, ние чувстваме само проявата на силата на желанието, раздробено в нашите възприятия на многобройни части.

Разбира се, ние не можем да контролираме желанията, техните групи и смесване, и още повече, етапите, които преминаваме. Затова в своя напредък ние трябва само да се придържаме в максимална близост с Твореца, със свойството отдаване и любов, с единството.

Благодарение на този стремеж  предизвикваме на себе си светлината, нейната сила, нейното проявяване. И според скоростта, с която тя се приближава, ние преминаваме в своите желания етапите на проявяване, поправяне и напълване.

От урока по статията на Рабаш, 01.03.2011

[36730]