Целта на обединението е раскриване на Твореца

Казано е: „Възлюби ближния, като себе си. Аз съм Твореца. Това означава: ако обичаш ближния както себе си, тогава Аз, Творецът, ще бъда сред вас, обичайки ви.

Паметта на Мириям“

Защо кабалистите (и именно авторите на Книгата „Зоар”) винаги са седели в полукръг?

В кръг са седели, в любов и другарство, в единен съюз, за да се гледат и слушат един – друг и да беседват, докато не засвети учението по нужния начин.

„Талмуд. Хулин“ (РАШИ)

„Колко е хубаво и приятно да седим заедно като братя“. Това са другарите, когато седят заедно и не са разединени помежду си. Отначало те ни се струват че са хора, които воюват и искат да се убият един друг. А след това те се възвръщат към братска любов. Творецът слуша техния разговор и се радва за тях. И се възцарява, благодарение на тях, мир в света.

„Книга Зоар, Ахарей мот“

[38555]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: