Трябва ли да търсим злото в себе си?

Въпрос: Най-важно ли е да разкрием злото си начало?

Отговор: Не трябва да се стараем да разкриваме злото си начало и не е важно през какви състояния преминаваме. Най-главното и изобщо единственото, което можем да направим е да привлечем към себе си светлината.

Благодарение на светлината ще премина през всички етапи, за които сега изобщо нищо не знам: ще разкрия злото си начало и ще премина към неговото поправяне, а после към напълване. По целия този път може да ми помогне само светлината и нищо друго.

Трябва да се стремя към висшата светлина, която ще извърши над мен всички действия. А какво ще направи тя, в каква форма и в какъв ред – това изобщо не е моя грижа.

Необходимо е да мисля, че сега, висшата светлина трябва да разкрие в мен злото – не знам какво трябва да разкрие. Дори така да е написано, все още не разбирам какво е „зло начало”. Не си струва да си отклонявам вниманието и концентрацията от най-главното – от привличането на светлината.

Иначе, започваме сами да търсим злото в себе си и за всяко свое лошо качество да мислим, че именно това е злото начало. Но повярвайте, че все още не сме го разкрили.

Злото начало е ангел. Тоест когато разкриваме злото, установяваме, че Творецът се намира вътре в него и Той самият ни дава това свойство.

Затова, за да разкрием злото начало, трябва да мислим не за ненавистта, а за връзката! Но благодарение на това, че съм привлечен към връзката, се разкрива онова, което й пречи – злото начало.

През цялото време се стремя към съединение, докато висшата светлина не извърши над мен всички необходими действия и в резултат не ми разкрие, кой съм всъщност аз. Трябва да премина през всички стадии – 0, 1, 2, 3 и на 4-тия стадий (бхина далет) на действието на светлината, винаги чувствам, че съм завършил някакво стъпало и съм получил ново разбиране. После отново: 0, 1, 2, 3 и на 4-тия стадий ще се разкрие още едно ново понятие.

Но това не променя отношението ми към миналото, сегашното и бъдещето. Винаги се стремя само към съединение и повече за нищо не мисля. За мен не е важно през какви състояния преминавам: добри или лоши.

Каквото се е разкрило – това е, а аз се устремявам напред и по пътя нищо не може да ме спре – нито доброто, нито злото, никаква философска теория, която изведнъж се подрежда в главата ми и ме заблуждава, че разбирам какво става. Посоката на цялото внимание трябва да остава неизменна – само към съединението. И тогава мога да бъда сигурен, че привличам към себе си обкръжаващата светлина.

Щом започнеш да философстваш и сам да решаваш какво да правиш, веднага губиш обкръжаващата светлина. Светлината е цялостна и съвършена, а ти трябва да се стремиш само към нея. Написано е, че трябва да сме готови да приемем поръчителството като един човек с едно сърце – ето, само за това мисли.

От урока на тема „Аз създадох злото начало и Тора, като средство за неговото поправяне”., 17.03.2011

[38322]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: