Творението, излязло изпод властта на Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманКазано е: „Аз създадох злото начало и Тора (светлината), като средство за неговото поправяне”. Всъщност, това е най-важното условие, защото всички останали условия и принципи, съветите, които ни дават кабалистите, техните обяснения за Твореца и за законите на творението – всичко произтича от този важен закон.

Преди всичко, той започва със самото творение: „Аз създадох злото начало”, тоест преди злото начало няма творение. Докато човекът не разкрие в себе си „злото начало”, не може да се смята за творение. Всички останали свойства, мисли, желания, наклонности, действия, които не се отнасят към злото начало – не се наричат творение.

Тоест нито моливът, който държа в ръцете си, нито самият аз, докато в мен няма зло начало, не се наричаме творения. Първо е необходимо да се види злото начало и само на него даваме името „творение” (брия) – от думата „вън” (бар) от Твореца, противоположно на Него, срещу Него.

Ето защо, първо е необходимо да разбереш, какъв е Творецът – и тогава ще разбереш, какво е „злото начало”, творението, намиращо се срещу Него.

В цялото мироздание, злото начало присъства само в човека от този свят и то не във всеки, а в онзи, който е развил в себе си желанието да се наслади с егоистично намерение, наричащо се „ненавист” към ближния. Ако в него има такова желание, стигащо до определено стъпало, като планината Синай (планината на Ненавистта), само тогава той се нарича творение и за него говори кабала.

А всичко останало – тя не разглежда, защото това е просто природата, действаща по своите зададени закони, които ние не можем по никакъв начин да променим. Ако става дума за такова място, където можем нещо да си изясним и да работим над неговото изменение, за да получим награда за своите усилия – то това е само злото начало и ненавистта.

Ненавистта възниква при разбиването на желанията (келим). Имало е една обща душа, но тя се е разбила, тоест между нейните части, които някога са били единно цяло, сега е влязла и действа силата на разделянето, отблъскването, ненавистта. Сега, всеки иска да използва ближния, чувствайки наслаждение от това, че унижава другия и го експлоатира дотогава, докато не го унищожи напълно. Тоест той се наслаждава от това, че прави зло на другия.

Това е вследствие от разбиването на келим и тази сила е противоположна на Твореца. Висшата светлина е разбила кли, влизайки в него направо, както е – тоест без екран, без намерение заради отдаване от страна на кли – и така, в нас възникнало творението, „злото начало”.

Необходимо е да разделяме: себе си и „злото начало”, тоест творението в мен, ако го разкривам.

От урок на тема „Аз създадох злото начало и Тора, като средство за неговото поправяне”, 17.03.2011

[38332]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: