Процесът започна

По последните събития в света ние виждаме как масите се задвижват, издигат се на вълни. По същия начин огромно ято птици кръжи в небето, извършвайки заедно синхрони движения сякаш са споени заедно с една обща мисъл.

Така масите в света ще демонстрират все по-голямо съгласуване и обединяващата сила изведнъж ще започне да се проявява в тях. Дори самите хора няма да разбират защо това се е случило. Те ще придобият способността да се обединят много повече отпреди, в очакване на поправянето на света. Точно като птиците, те ще извършват синхрони действия без да осъзнават причините за тях, правейки това по вътрешните заповеди на природата.

Тогава ще видим стотици хиляди хора на улиците, обединяващи се и отиващи нанякъде. Това ще стане изведнъж, привидно без причина, без предварителна подготовка от няколко месеца. Техните вълни ще се прокарат от едно място на друго, в много точки по целия свят.

Днес ние вече виждаме как това се случва и как се предава от една държава в друга, подобно на вирус. Това са външни признаци на вътрешно явление: тези маси се повдигат, за да поправят себе си чрез обединение и съвместни действия.

Така постепенно ще се организира и проясни общото усилие. Очевидно хората не разбират същността и причините на случващото се. Те приписват желанието, което се пробужда в тях на външни фактори, но това просто е превръзка върху техните очи, за да не видят какво се случва в действителност. В това време техните желания за наслаждение съзряват, преминавайки през обичайните степени на своето развитие – неживо, растително, животинско и човешко.

И този процес повече не се случва в отделни индивиди, а в огромна маса от хора.

От урока по статия на Рабаш, 01.03.2011

[36709]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: