Пази нашата обща лодка

каббалист Михаэль ЛайтманТворецът е скрит, скрито е свойството отдаване, скрито е бъдещето, и аз не мога да го видя с егоистичните си очи.

Никое духовно свойство, не би могло да се разкрие в сегашния ми егоизъм и аз нямам никаква възможност да повлияя на разкриването му, освен работата с обкръжението. Защото именно в нея аз разкривам колко не искам и не съм способен да отдавам. Готов съм на всичко друго, само не това!

Това се нарича „разкриване на злото”, пречки от Фараона – и ако ние всички заедно не ги преодолеем, те ще ни погребат под себе си. Всички тези престъпления и спорове, които са се случили в Египет, а след това в пустинята, сблъсъците един с друг и с Твореца – това е искане на някакво напълнение, плащане на място, където трябва да мислиш само за отдаване и да не мислиш за себе си.

Помислиш ли за собствената си изгода – това е престъпление. Независимо от това, че нищо не си получил, самото очакване на възнаграждение за отдаването е вече грях. Трябва да се грижим този стремеж да бъде едностранен и тази едностранност постоянно да се усилва. Защото в момента, в който отслабваме натиска, по естествен път възниква искане за самия себе си. Затова е необходима поддръжка и поръчителство от обкръжението.

Какво ще ми помогне, за да не пробия дупка в борда на общата лодка – да не мисля за себе си, а само за обкръжението, за нашия кораб? – Само подкрепата на другарите ми. Защото аз се намирам под тяхно влияние, те владеят моето сърце и моя разум и стават по-важни от мен. Такова отношение трябва да ми внуши обществото.

Това ще ми позволи да се откъсна от мислите за самия себе си и да превключа цялото внимание, всичките чувства и разум навън, както майката, всичките нейни желания, сърце и чувства, на която са в нейното бебе. Ако достигна до такива усещания – значи съм получил отдаващо свойство.

От урока на тема „Подготовка към конгреса в Ню-Джърси“, 21.03.2011

[38664]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: