Накъде води веригата от гени на развитието

Нашият свят е изграден от желание за наслаждение и се управлява от наслажденията, които това желание непрекъснато преследва. Постоянно ни мъчи или липсата на наслаждение, или неговата примамлива светлина от бъдещето, принуждавайки ни да се развиваме.

Когато, вече малко или много разбирам какво искам – това се нарича „ген на развитието” (решимо), т.е. тази част от желанието, която по някакъв начин си представя бъдещото наслаждение и се стреми точно към него. В нашия свят, това развитие става инстинктивно и в нас, през цялото време се разкриват нови желания, а срещу тях – обкръжаващата светлина, която привлича желанията към тази светлина, към наслаждението.

По своята същност, човекът е желание, което се стреми към наслаждение. А ако в един момент не ни привлича никакво наслажение, веднага усещаме спиране и липса на енегрия за движение, защото именно онова желано наслаждение е било нашият източник на енергия.

През цялото време сме се развивали така – напредвайки по веригата от решимот, които са се реализирали в нас в задължителен ред, неосъзнато, но тази верига не е безкрайна и е свършила! И тук я заменя много особен духовен ген на развитието, в който самото решимо/желанието и обкръжаващата светлина, която го осветява не съответстват един на друг – дори са противоположни.

И става така, че не виждам как мога да получа тази променяща ме светлина – нещо ме привлича, а как да го постигна – не знам, защото преди това трябва да стана подобен на нея, да получа анти егоистичния екран на тази светлина.

И тук, човек спира на едно място и не може да помръдне. Той само пита: „Защо ми е такъв живот и какво да правя по-нататък?!” – сякаш влиза в задънена улица. Този период може да продължи много дълго, защото всяко духовно развитие изисква от нас много вътрешни действия, докато човек не свикне с него и не започне да възприема.

И накрая, той все пак прави някаква промяна в живота си – стига до това място, където чува, че е възможно да реализира новото желание, за да постигне напълване.

Все още, много не разбира как да го направи, но вече започва да напредва по съпалата на разбирането: 0-1-2-3-4, които трябва да мине докрай, до последния 4-ти стадий, за да разбере нещо от този фрагмент на своето развитите.

А после отново започва нов цикъл: 0-1-2-3-4… И всичко това може да отнеме много месеци. Но дори, намирайки се на предварителните стадии: 0-1-2-3 – той чувства, че на това място се крие някаква тайна, която не му позволява да си тръгне оттам и го привлича към себе си.

Така, постепенно става готов да чуе такива понятия като „група” и „поправяне”, което трябва да направи с нейна помощ, а също така и за поправянето на целия свят. Това е доста дълъг процес. Но главното е, че в резултат ще научи, че не му достига новата сила – подобието между характера на неговото желание и напълването.

Желанието трябва да подхожда на напълването! Това е желание за получаване на наслаждение, но то трябва да се наслади от отдаването и тогава ще се напълни. Защото намиращото се пред него напълване, е напълване на отдаването. И за да се научи да се наслаждава на отдаването, човекът бива заведен в групата, където постепенно започва да разбира къде са го довели и какво става тук.

Изведнъж разбира, за какво се говори във всички статии, които преди е четял и обсъждал, без сам да знае за какво става дума. Що за група е тази, в която се е намирал, без да разбира защо е в нея и как е попаднал там. Но сега, започва малко по малко да осъзнава, че наистина, именно групата е мястото за реализиране на духовното напълване и само с нейна помощ ще може да промени вида на своето наслаждение: от получаване на отдаване.

Ако направи това, той ще може да се наслади на светлината, която ще дойде и ще го напълни в степента, в която разшири желанието си за наслаждение от отдаването.

От урока на тема: „Подготовка за конгреса в Ню Джърси”, 23.03.2011

[38921]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: