Между Твореца и Фараона

каббалист Михаэль ЛайтманВ природата няма свобода, която да се е появила отникъде. Защото природата е система от закони и нищо в нея не може да бъде извън закона.

Ние винаги се намираме под въздействието на две сили: получаваща и отдаваща. Свобода означава, че можем да добавим към действието на едната сила действието на другата – и тогава, намирайки се между тях, да разберем реалността, която включва и двете.

Всеки път ще взимаме решение: на кое въздействие да се подлагаме,под чие въздействие да се намираме. Или едната сила, или другата: или получаваща или даваща.

При това, за да получа независимост, аз не искам да доминирам с едната от двете. От едната страна Фараона ми казва: ”Кой е Твореца, че да го слушам?” И аз трябва да запазя този Фараон цял, макар и на дистанция. Аз бягам от него, за да получа и втората сила. По рано съм бил роб на Фараона, а сега ставам роб на Твореца.

Всичко това е за да достигна средната точка между тях. Тя се нарича средната третина на Тиферет, клипат нога. Тук се уравновесяват чашите на везните, където лежат доброто и злото. Аз стоя по средата, над мен не са властни нито Твореца, нито Фараона – аз властвам над тях двамата. За това състояние е казано: ”Синовете Ми Ме победиха”.

Именно такова фино равновесие трябва да създава човек на всяко стъпало. Ние изравняваме две сили, две линии: дясна и лява, съд и милосърдие – и така вървим в средната линия.

По този начин, работата ми се състои в това, от сегашното „животинско”, „сляпо” състояние да разкрием силата на Фараона, злото начало, и силата на Твореца, доброто начало. Слагам ги една пред друга – защото Твореца казва:”Да отидем при Фараона, защото Аз ожесточих сърцето му”. Когато лошата сила нараства, Творецът може да израстне в очите ми и да Се прояви на фона на Фараона. Тогава те и двамата поравно се разкриват в точката в сърцето ми и тази точка получава свобода – власт и над двамата.

Ето какво трябва да правим. В тази своя точка между доброто и злото начало, в средната третина на Тиферет аз намирам свободата. Това съм аз. От такива точки, проявяващи се на всяко стъпало аз изграждам средната линия, линията на човека, – докато не достигна Безкрайността.

В света на Безкрайността ние създаваме независимо състояние, 620 пъти по-мощно – благодарение на това, че използваме тези две сили изцяло. Такъв е правилния начин за използване на силите на Твореца и Фараона, които действат в природата. И човек е способен на това.

От урока на тема „Принципите на единното възпитание“, 17.03.2011

[38355]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed