Екранът е твоето вложение в духовната реалност

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е екран (масах)?

Отговор: Екранът е това, което привежда в действие светлината и желанието. Тъй като се подчиняваме на закона за подобие на свойствата, който трябва да се постигне между творението и Твореца.

От страна на Твореца остават Неговите естествени свойства, а от страна на творението – получените от Твореца свойства, външните намерения за отдаване, над неговото природно желание за получаване.

И двете трябва да се уеднаквят, да станат  идентични, благодарение на тези свойства. Човек трябва да получи формата на Твореца и затова се нарича човек (Адам, което означава „подобен“ на Твореца).

Информационният ген на следващото състояние (решимо) включва двойката: светлина и желание – това е картина на някакво духовно състояние, което все още не се е реализирало. То е предназначено, за това – да можеш да го вземеш и да го превърнеш в реално състояние.

Да допуснем, че има ресторант и има човек, който е гладен. Но трябва да доведем този гладен човек (себе си) в ресторанта, да платиш, да получиш храна и тогава ще можеш да удовлетвориш апетита си. Т.е. нужни са няколко действия: усилие, плащане, насищане.

И условието, свързващо глада от една страна и насищането от друга – това е всъщност „решимо“. А цялата останала моя работа за реализирането му се нарича „екран“.

Екрана е това, което прави от потенциалното решимо – реално духовно състояние. Решимо е подобно на изходните данни в компютъра, записани някъде в мен на „диска“. А когато натискам на клавиша и го получавам като картинка на екрана – това е вече реализация.

От урока по статията „Предисловие към Паним Меирот“, 28.02.2011

[36610]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: