Душата на Ари – повратна точка в развитието

Ари е особено явление в кабала. Имало е много велики кабалисти, но Ари е влязъл в историята на кабала като ключова точка, която променила цялата посока на развитие.

Тоест при него завършило спускането отгоре надолу на всички светлини и келим от света на Безкрайността в духовните светове, а после в материалния свят, развитието, което вървяло все по-надолу, за сметка на разкриването на злото. Въпреки получаването на Тора и създаването на книгата „Зоар”, всичко това било само подготовка, а не реализация на методиката за поправане.

И макар в много поколения до Ари да са действали кабалисти, които поправяли душите си в общата система на душата Адам, пропускайки през себе си светлина към по-слабите души, все още отсъствала методиката за поправяне, която би свързала светлината, желанията, екраните, парцуфим, сфирот.

Ари разкрил всичко това: цимцум Алеф, цимцум Бет, света Некудим, чистите и нечистите светове АБЕА, Адам Ришон. Той подредил цялата тази система и включил в една обща сфера цялата духовна реалност – всички видове отношения между творението и Твореца, създавайки обща картина на мирозданието: Творец, творение и всичко, което се случва между тях.

А освен това, направил така, че да можем да се включим във всички тези форми на отношения между Твореца и творенията, и сами да ги изграждаме. Тоест цялото разпространение отгоре надолу продължило до Ари, а от него нататък, започнало поправянето. По негово време, в душата му се въплътила най-ниската точка на спускането и станала промяна на посоката – издигане от него нагоре, т.е. той обърнал целия свят, всички души към поправянето!

Всички души, които действали преди Ари, работили „отгоре – надолу” и служили като подготовка за нашето време. А всички, появили се след Ари – това са душите, преминали поправянето отдолу нагоре, благодарение на неговото учение, на разкритата от него методика.

Невъзможно е дори да се постигне и оцени такава особена душа, която променила цялото противостояние между творението и Твореца, и дала на творението методиката за поправяне. Благодарение на поправянията, които Ари осъществил в душата си, пресъздавайки в нея цялата система Адам Ришон, сега, след него, вече могат да се появяват души, които ще използват неговата методика и ще напредват в процеса на общо поправяне.

От урока по статията „Предисловие към Паним Меирот”, 28.02.2011

[36607]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: