Аналоговата (Висша) и цифровата (Нисша) система за връзка в творението

1. Ние сме егоисти и затова сме индивидуалисти, т.е. мислим и разбираме само в цифров вид. Аналоговото мислене е цялостно, единно, общо – има го само при Твореца. Но Той се приближава към нас и затова усещаме кризи – вследствие на Неговата несъпоставимост с нашия модел на съществуване (мислене, разбиране, решения, поведение).

За нас няма друг път, освен да постигнем подобие между Него и нашите системи, т.е. да се адаптираме към аналоговата система на съществуване. Това означава да усещаме себе си като едно общо цяло, като един човек с едно сърце (желание), да обикнем другия както себе си.

2. Можем да си представяме нашето бъдеще като аналогови и дискретни модели. Сегшното ни състояние е егоистично и по тази причина – дискретно, а поправеното, бъдещото е аналогово, общо.

Трябва да изградим от дискретния модел в себе си, аналогов. Този модел трябва да бъде както косвен, така и пряк.

Прекият аналогов модел създаваме физически, като модел на единението, на своето бъдещо състояние – това са конгресите, другарските събрания, създаването на детски групи, на такива за възрастни и пр…

Косвеният аналогов модел е математически – създаваме нещо въобръжаемо.

Цифровият (дискретният) модел е нашето последователно, по стъпалата на духовната стълба, сближаване с желаното поправено крайно състояние. Размерът на стъпката на квантуване се диктува на всеки и всички свише, т.е. дискретността се определя не от нас, а от проявяването на нови решимот в нас.

Тя се определя свише, чрез отчитане на съхраняването на връзката между дискретната стъпка и аналоговото постижение на нейния резултат. Тоест чрез отчитане на съхраняването и преминаването на информацията от дискретната стъпка към аналогов начин на единство. С други думи, височината на стъпалото (големината на стъпката) се определя от възможността да отмениш себе си пред висшия и групата, за да получиш от тях сили да се изкачиш на стъпалото.

3. Дискретната форма (цифровата) е импулсна, промяната на състоянията е скокообразна – като стъпаловидна крива. В нашия егоистичен свят, дискретната форма е по-удобна, по-разбираема, отколкото аналоговата – за визуална оценка, регистрация, предаване, запомняне и изключва субективната грешка при отчитането.

При атомите всичко се квантува по същия начин – промяната на състоянията става импулсно. Предаването на информация в живия (растителен и животински) свят става също чрез дискретните форми на химическите вещества – молекулите, които се състоят от хиляди атоми и в следствие на това придобиват качествено нови свойства.

4. Времевите диаграми на сигналите са преход от едно състояние в друго:

а – непрекъснат сигнал (аналогов) – по време и по състояние,

б – прекъснат сигнал (импулсен) дискретен – по състояние и по време,

в – непрекъснат по състояние и дискретен по време сигнал,

г – дискретен сигнал – и по състояние, и по време.

[38025]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed