Oтвори вратата за утрешния ден

Dr. Michael LaitmanДостигаме до състояние, когато светът желае да стане единен! Той трябва да стане единен в резултат на разкриването на нашето вътрешно желание, поради искането на природата. Затова нашият разум започва да се развива и ние създаваме неща, помагащи ни да се чуем един друг от разстояние. Така изобретихме радиото преди 150 години. Беше едва преди 150 години! Преди по-малко от 100 години се появи телевизорът, хората създадоха киното, за да създадат илюзията за движение. Преди около 25 години достигнахме до развитието на интернет връзката.

Всичко това е резултат от нашето желание, което се развива и изисква по-голямо съединение и обединение между нас. Това желание се развива и ние не можем да го спрем. То изисква постоянна, непрекъсната и всемирна взаимовръзка, 24 часа на ден, по целия свят.

Преди 200 години един човек би пътувал до някъде, а след това би се върнал. По време на неговото едномесечно отсъствие, той не би знаел какво се случва на неговото родно място. Но днес това е възможно! В допълнение на това изчезнаха книгите. Твърде много време изисква написването, отпечатването и изпращането им, а след това и прочитането им… Вестници, новини – всичко ще се случва със скоростта на светлината, със скоростта на електронната връзка. Всичко това е предизвикано от необходимостта от нашето поправяне!

Нашата природа се разкрива като единна, интегрална система, принуждаваща ни да бъдем свързани заедно. Това, което се случва на едно място, веднага се предава на друго и всичко наоколо се възпламенява. Кой хвърли клечката, която възпламени целия свят? Никой! Това се случва, защото ние сме свързани помежду си в нашите вътрешни желания.

Ако сравните началото на годината с нейния край, то ще видите целият свят напълно съединен. В крайна сметка ние трябва да се предвижим към общото поправяне, да станем като един човек с едно сърце, да постигнем състоянието, в което сме в света на Безкрайността, да разкрием единната сила на връзка между нас.

Затова трябва да развием нашата кабалистична телевизия и интернет ресурсите по такъв начин, че да бъдат колкото се може по-интерактивни и живи. На всеки час трябва да има живи предавания и хората трябва да се обаждат от целия свят, на всички езици, така че никой да не почувства някакво изолиране или различие, с когото и да било. По този начин информацията няма да бъде възприемана като „мъртва”, а всички ще чувстват, че тя е жива! Вашите желания живеят в настоящето и не възприемат това, което сте възприемали вчера. Те се изменят, а вие се опитвате да продадете нещо, което вече е мъртво.

Хората ще почувстват това толкова остро, че няма да могат да гледат филми! Вие ще чувствате, че не сте впечатление от филмите, които са ви впечатлявали или са ви разплаквали. Ще видите, че това не ви влияе, защото е било заснето преди месеци, т.е. това не е на живо! Ако можехме да правим нещата по този начин, ние бихме пожънали успех в разпространението на науката кабала!

Целият свят се стреми към това. Той все още не го осъзнава, но имено това той желае. Човек, разбиращ това и знаещ как да изрази правилните неща от сърцето си, знаещ как да предаде на света нещата, към които се стреми и правейки го по начин, който не е актуален само днес, а и до някаква степен утре – този човек отваря вратите за утрешния ден!

От програмата „Неделна глава”, 10.02.2011

[35731]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: