Entries in the '' Category

Всички заедно гледаме в един „прозорец“

каббалист Михаэль ЛайтманаДо днес ние сме се развивали в егоизма си под влияние на информационните гени, „решимот“ – всеки сам за себе си. А сега започваме да се развиваме под въздействие на общите решимот – всички заедно. И виждаме, че целият свят е свързан, като една единна система.

Ако по-рано на всеки му се е разкривал неговият собствен „прозорец“, като в компютър, в който той е строил своя живот, без всякаква връзка с останалите и е можел да прави всичко, което е искал, то днес това вече не работи. И проблемът е в това, че не ни е известна връзката между нас и мястото на всеки в общата система, където той е съединен с всички останали.

Трагедията ни е, че сега се оказахме пред система, разкриваща ни се като единна мрежа, обхващаща всичко, а ние не сме ѝ подобни и не знаем какво да правим с нея. Тъй като вътре, всеки от нас до сега си е останал индивидуалист-егоист, желаещ да действа така, както му се иска.

Но върху нас въздейства вече съвършено друга система! Предишната епоха завърши и настъпи ново време! Върху нас започнаха да влияят сили, работещи с всички нас заедно. И затова не ще можем да се разминем без да изучаваме тази обща интегрална система: как тя е устроена, как ни въздейства и как да се приспособим към нея. Без такова обучение ние просто няма да преживеем – затова, всеки е длъжен да се занимава с кабала.

От урока на тема „Занятия по мъдростта на кабала“, 04.02.2011

[34447]

Начало на пробуждането

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво иска Творецът, когато „играе“с мен?

Отговор: Творецът не иска нищо. Той е добър и твори добро. Изхождайки от замисъла на творението за благото на създанията, Той е извършил едно действие – създал е желанието да се получава. При това го е създал веднага в съвършенно състояние. Както е казано в „Предисловие към Книгата Зоар“ началното и крайното състояние пребивават в единно съвършенство.

Но за да постигнем къде се намираме, как и защо Той изначално ни е създал – ние постепенно се връщаме в съзнание, постепенно разтваряме състоянието, в което пребиваваме. В крайна сметка, всичко се случва само по отношение на нас, в нашето възприятие. Нищо друго не се изменя освен моето разбиране и осъзнаване.

Така че Творецът не иска нищо от нас, Той просто ни е дал възможност да познаем състоянието, в което ни е създал – съвършено, вечно, подобно на Него. Това и трябва да направим, преминавайки през няколко етапа. Отначало се развиваме неосъзнато, на неживо, растително и животинско ниво. А на последния етап, на човешко ниво, достигаме до съзнанието и постигаме истинското си състояние. Именно сега се извършва този преход.

По-рано също е имало хора, познаващи духовната реалност, но индивидуално. Сега към процеса се присъединяват всички души, започващи да усещат, да осъзнават къде се намират в действителност.

От урока по статията на Рабаш, 04.02.2011

[34415]

Откъде да молим?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как мога да знам аз, че моята молба към Твореца идва от правилното място? Наистина ли се намирам там, откъдето мога да моля?

Отговор: Молбата ми е правилна, ако аз чувствам, че тя противоречи на желанието ми, ако аз мога да се издигна над него и да помоля от самата дълбина на сърцето си, ако мога да се насладя на това, че съм извършил действие против първоначалното желание.

Ударното взаимодействие (зивуг де-акаá) произлиза от такова състояние, когато отвътре аз чувствам, че искам да насладя себе си, но над това чувствам, че моето действие противостои на това желание. Аз се наслаждавам от това, че давам отпор на желанието. Тогава това наслаждение идва не за моя сметка, като че ли съм се отказал от кражба. Не, тук работата е в това доколко асоциирам себе си с приятелите и чрез тях, в тях – с Твореца.

Ако съм готов на такова вътрешно действие, то аз съм близко до действието на отдаване, и от това изпитвам удовлетворение, което подразбира се – също не е за моя сметка.

От урока по статията на Рабаш, 04.02.2011

[34405]

Преместване в ближния

каббалист Михаэль ЛайтманС появяването на екрана (масах), напълно се променя целият порядък от желания, действия, мисли и намерения. Пряката и отразената светлина – всичко става съвършено друго, всичко следва други помисли, други цели, друга скала на приоритети.

Сега вече не е важен собственият ми “живот“, когато напълвайки го съм поглъщал всичко. За мен е важно друго: как да отдам, колко да дам, на кого аз извършвам отдаване. По-рано съм чувствал напълването в себе си, а сега – в него! И това определя моите действия.

Например аз приготвям угощение за приятеля, който пристига от чужбина. За себе си аз бих приготвил нещо съвсем друго, но на мен ще ми гостува да допуснем китаец или южноафриканец. И затова аз приготвям това, което харесва той, дори и то съвсем да не съвпада с моите вкусове. Всички свои желания и способности, всичко, което имам в мен, аз обръщам за него, с любов и от цялото сърце.

Представете си до каква степен аз съм длъжен да се откажа от своите пристрастия и навици, за да обърна всичко за неговото благо, да направя така, както на него му харесва, да се “впиша“ в него, да се преселя в него. Вместо всяко мое вкусово усещане аз трябва да придобия неговия вкус, вместо всеки мой навик – неговия. Трябва да превърна себе си в него.

Опитайте да почувствате какво е това решимо, което по-рано е било мое собствено и с което сега трябва да работя заради ближния. Това никак не е лесно: аз трябва да опозная човека, да го изуча и заобичам така, че с вяра над знанията, не харесвайки вкусовете му, все пак да ги приема. Издигам се над своето желание и влизам в неговото. Аз живея в него, в неговото гърло и живот и навсякъде, където в него се отзове моето угощение. Там аз се обосновавам и там проверявам резултата от моето действие.

Така че решимото – това е много важно нещо. От миналото състояние в мен остават решимот без образ, без очертание, без въплъщение в нещо конкретно. И точно затова аз мога да им придам ново направление, нова форма, идваща от мен. По-рано се наслаждавах заради себе си, а сега – в новата форма, новата връзка, в новата насока, аз желая да доставя удоволствие на ближния.

Всичко е съобразено с него, с неговата насока, всичко се усеща в него, а миналото решимо само ми дава основата, за да разбера: както аз съм се наслаждавал по-рано, сега по този начин искам да се наслаждава той.

Иска се твърде многостранна работа, преди да се осъществи това.

От урока по статията на Рабаш „Пояснение към Птиха“, 04.02.2011

[34429]

Да намерим каквото ни липсва

каббалист Михаэль ЛайтманДокато единството не стане жизненоважна нужда, в него няма да се въплъти живот. Имаме два варианта: или ще подчертаем важността на единството в нашата среда, или всички наши други действия освен обединяване все още ще носят поправящата светлина, но това ще ни влияе негативно, показвайки ни доколко не сме свързани. Тогава по необходимост, в следствие на болка и страдания, ще се съединим.

Да допуснем, че аз не искам да поддържам здравето си и постепенно унищожавам организма си, докато не започна да усещам, че той е зле. Това чувство ме заставя да започна да реабилитирам тяло си.

В групата ние не поддържаме духовно здраве; не поддържаме единство. Но учим, разпространяваме кабала и изпълняваме различни действия. Тези действия привличат поправящата светлина. Накрая тя ще ни покаже какъв е проблемът. Ако не правехме всичко това, нямаше да усещаме, че има проблем. Така че има определена полза от това: ще ни помогне да осъзнаем, че не ни достига главното.

Искаш да намериш Твореца – мисли за „мястото”, желанието, където Той се разкрива. Няма светлина без кли (съсъд).

От урока по писмо на Рабаш, 24.12.2010

[34241]

Радвайте се за злото, което се разкрива във вас

Въпрос: Бих искал да зная: Къде в мен живее злото начало? В сърцето или в егото? Как мога да разбера, за да се отърва от него?

Отговор: Баал а-Сулам пише, че се е радвал за разкриването на нови, зли свойства в него, защото те не са нови, а са скрити в човек, и е неизвестно кога целият все още неразкрит наш егоизъм ще се разкрие.

Действително времето, когато се разкрива злото, е неприятно. Човек започва да се самоизяжда, защото не е съгласен и не го желае. Този подход също трябва да бъде поправен.

Да ви кажа истината, ние трябва да се радваме, когато злото се разкрива, но не така, както мазохистите. Ако това зло достигне до необходимите размери, тогава човек ще се взриви и ще издаде такъв вътрешен вик, такова усещане ще се зароди в сърцето му, че той ще получи разкриване от висшето.

Тогава относно своето сърце, той излиза от себе си към другите и започва да чувства духовния свят, който не може да бъде почувстван вътре в него, а само в желанията на другите хора. Но това е добро усещане. Тогава човек изпитва всеки един момент като огромно предизвикателство, в което неговите желания и намерения отварят света за него.

От лекцията в аудиторията „Кабала на народа”, 21.12.2010

[34167]

Министерство, чувате ли?

Пред вас стои преводът на статия от вестник „Хинух нахон” („Правилното образование”). Вестникът се занимава с въпросите на образованието в Израел и по света, неговите статии са насочени както към читателите, така и към чиновниците от министерството на образованието. Вестникът се получава от всички директори на учебни заведения в Израел. Tой се намира на масите във всички учителски стаи в страната.

Министерството на образованието и „Кабала ла-ам“

В последното редовно писмо на генералния директор министерството даде разпореждане на училищата да се внесе в учебния план подготовка към живота на обществото. Министерството не дава предложение с какво да се занимават учениците в тези часове. Затова пък „Кабала ла-ам” има предложения.

Последното писмо на генералния директор е посветено на подготовката за необходимите за живота навици в системата на образованието. Целта на писмото – да изрази позицията на Министерството по тази тема и да се опита да преодолее ужасния хаос, който цари днес в дадената област. Следствията от този хаос – крайна жестокост, суицидност, ръст на насилието сред учениците, побоите, са станали норма и т.н.

В писмото се прави обзор от страна на министерството на тема подготовка към зрелия живот. Така например то дава отговор на въпроса какъв трябва да бъде идеалният човек.

Той е самостоятелен, притежава стойностен нравствен мироглед, който го насочва към търсене на смисъла. Той изпитва съпричастност, способен е да създава междуличностни отношения и да действа заради ближния.

Идеалният човек притежава самосъзнание и вътрешен импулс, той има сили да реализира своите наклонности и способности. Той умее да управлява себе си, способен е да се владее и да управлява своите чувства, отличава се със самоконтрол и лидерство.

Но освен обясненията, касаещи необходимите за живота навици, важността на тяхното развитие и тяхната положителна роля за учениците, на директорите не се предлага никаква учебна програма. Министерството предлага на тази програма да се отделя седмично по един учебен час за учениците 1-7 клас и 15 часа годишно за учениците от по-горните класове.

Разбира се, че тези часове не позволяват на учениците да се справят с най-големия проблем в системата на образованието – проблемът с възпитанието. Доколкото не са дадени разпореждания какво именно да се прави в тези часове, трактовката остава свободна за всяко училище и за всеки педагог.

Опитвайки се да намерим на сайта на министерството практически програми по подготовка за живота, ние намерихме различни идеи, включително игри, мероприятия, тематики и т.н., но не намерихме систематизирана методика. Намерихме само откъслечни теми, например: „взаимоуважение”, „любов към ближния както към себе си”, „сближаване на учениците”, „разрешаване на конфликтите в клас” и др.

Затова ние се отправихме в търсене по други места.

66-и телевизионен канал, известен под името „Кабала на народа”, обсъждаше неотдавна тази тема. Двамата водещи начело с рав Лайтман се опитаха да си изяснят какво може да се направи за подобряване на ежедневните навици на децата. Рав Лайтман направи няколко предложения.

Преди всичко глобалното възпитание изисква да обясняваме на децата, че всички ние сме едно цяло. Детето, намиращо се в Петах Тиква, е свързано с детето, намиращо се в Тел Авив, а то пък – с дете в Лос Анжелис.

Глобалният поглед придава ново измерение на човешкото възприятие. Той ни прави равни, така че разрив между нас практически отсъства. Бялото дете прилича на черното, еврейското – на арабското, китайското – на американското. Способността да виждаш човешкия род единен заглушава различията между хората, не издигайки никого над останалите, например в качеството на „царя на класа” с допълнителни привилегии. Обратно, всички са равни.

В същото предаване рав Лайтман предложи голяма част от деня да се посвети на обучението на децата на ежедневни навици и само два-три урока – на учебни дисциплини. „Когато детето се формира така ,че да бъде човек, останалите занятия ще му се сторят съвсем леки”, твърди Рав. Обратът в училищното уравнение – първо възпитанието, а после образованието, е лекарството против недъзите на възпитанието, от които страдаме, срещу жестокото общество, срещу училището, което става несъстоятелно.

Още един момент, повдигнат в обсъжданията: от кого да се учим? От кого детето най-добре ще се научи да бъде ученик: от възрастния или от онзи, който е малко по-голям от него?

Участващите в предаването педагози и рав Лайтман бяха единодушни за това, че ако искаме да преподаваме и предаваме на децата ценностите, е целесъобразно да привлечем към тази група по-големи деца, които да послужат на по-малките като модел за подражание. По-малките ще гледат на по-големите с уважение и ще се опитват да постъпват по същия начин, „както постъпват големите”. От своя страна отговорността на големите за малките е също важна. Това е основа за тяхното развитие.

Какво да е възпитанието на практика? Едно от предложенията, направени в предаването, е да се снимат ситуации от живота на децата, да им се показват и да се тълкуват заедно с тях. Виждайки своето лошо поведение, човек узнава за себе си много нови неща, казва Рав. Разборът на ситуацията в групата може да покаже на детето как трябва да постъпва, как да се държи в бъдеще, как да усвои и други модели на поведение.

В заключение: всички сме равни, възпитанието предшества образованието, обучение в група от равни и от група по-големи, визуално излагане на лошото поведение – и ето ви вече няколко съвета. Министерство, чувате ли?

[34395]