Съботно „пробуждане свише“

каббалист Михаэль ЛайтманЧовек преминава през различни състояния, и всяко едно от тях има свой характер. Затова наричаме всеки ден от седмицата със свое име: неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота (като отражение на духовните процеси).

Всеки един ден преминава през различно светене благодарение влиянието на ЗеирАнпин, състоящо се от 6 сфирот, на 7 –та сфира Малхут, която в течение на „шестте дни” се поправя и се присъединява към него.

След като всички 6 светлини: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод са подействали на Малхут и са я поправили, те се съединяват заедно – и това се нарича шестия ден, петък. В този ден идва светлина, сбор от всички светлини, получени през седмицата и тази светлина се нарича Есод (основа), след което започва съботата.

В събота всички предишни светлини светят заедно, в една голяма светлина и няма нищо ново от наша страна, от „пробуждане отдолу”. Затова в събота не се извършва каквато и да е работа, изясняване и поправяне – това е завършек на цялата работа през седмицата, на всички предходни изяснявания и поправяния.

И тогава се извършва подем благодарение на това допълнително светене, което идва в „5-я час на шестия ден от седмицата” – т.е. с 5-тата сфира на 6-я ден, защото вътре в 6-я ден, Есод, има свои сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход. От този момент вече започва входа в 7-я ден, в съботата.

Тази светлина носи допълнително изясняване, разбиране, отдаване – „съботно добавяне”, което се нарича още „допълнителна душа”.

Затова Ари е въвел обичая да се обличат в събота две палта вместо едно. Това е символ, че на човек му е нужен двоен екран срещу тази нова, допълнителна светлина, която той получава свише.

Тази светлина въздейства на келим, на желанията и ги повдига – тъй като е невъзможно да получи светлина и да остане на това място.

От урока по „Учението за Десетте Сфирот““, 16.01.2011

[35530]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: