Свързани чрез една система

каббалист Михаэль ЛайтманДо сега учехме себе си и децата как да живеем в този свят, основавайки се на опита, който сме натрупали в продължение на цялата история. Но днес целият този опит не струва нищо. Ден след ден, месец след месец, ще започнем да виждаме все повече доказателства за това и ще се озовем в напълно чужд свят.

Ние не разбираме какво се случва изведнъж с този свят, един ден на едно място, следващия – на друго. В крайна сметка, сега светът ни се разкрива като свързана, аналогова система, а не като несвързана и цифрова. Вече не е съставена от изолирани части, всяка от които има определена свобода на действие.

Свойството на аналоговата система е пълна взаимовръзка, от началната точка до крайната, във всички състояния. Това е подобно на жив организъм, където нищо не може да бъде заменено без това да пречи или да променя функцията на другите части. Ако ние, бидейки в такова деликатно, зависимо състояние не можем да усетим в каква система се намираме, сме загинали. Затова, всеки човек трябва да учи мъдростта на Кабала.

До сега сме учили децата си как да живеят в този егоистичен свят. Но това няма да им помогне днес. Трябва да дадем знанието за света, което изведнъж се е спуснало на главите ни, и на децата, и на възрастните – на всеки, който ще продължи да живее на тази земя.

В миналото системата на висшето управление се е спускала върху нас, за да даде до определена степен свобода на всеки един. Днес, обаче, системата от сили, която се спуска върху нас, слага всеки на мястото му, без да оставя никаква свобода. Ако човек се движи, той влияе върху цялата система.

Всеки, който започва да се отклонява, разстройва цялата система и затова тя действа толкова непредсказуемо днес. Точно това ще ни се разкрива все повече в най-ужасяваща форма.

Преди няколко дни имах среща с главния секретар на ЮНЕСКО, който разбра това много бързо, и попита „Значи, според Вас, възпитанието също трябва да бъде глобално?”, тоест то трябва да включва цялата система. Решението на проблемите е точно в това: трябва да възпитаме и деца, и възрастни как да живеят в новия свят, в който изведнъж се озовахме.

Хората засега нито разбират това, нито го усещат; приемат го трудно. Въпреки че последиците са очевидни за всички, човек вижда това, което иска. Накрая болката ще го принуди да си отвори очите. Но ние трябва да разпространим това знание преди да дойдат ударите, за да намалим страданието до минимум.

От урока на тема „Учението на мъдростта на Кабала”,04.02.2011

[34443]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: