Светлината на висшите светове и нашия живот в този свят

каббалист Михаэль ЛайтманКогато изучаваме духовни свойства и структури, разкриваме много интересни съединения, комбинации и свойства на тези сили. Те се групират помежду си. Всяка сила и свойство се групират с други в сфирот и парцуфим.

Парцуф е система, която влияе надолу на нашата съответна прожекция тук в този свят. И парцуфим се свързват заедно в пълни, по-глобални съединения, наречени светове. Така, в духовния свят има светове, парцуфим и сфирот.

Сфирот са най-малките съединения, асоциации. Парцуф е по-глобална асоциация, а свят – това е още по-голяма. Световете съставят един висш свят. И всичко това е за да предадат уникалната висша светлина, светлината на Твореца, на нас, тези, които живеем тук, на дъното, в този свят.

Затова докато изучаваме Кабала, можем да си представим какъв е най-добрият начин да се организираме, за да изградим правилно наше общество, наше семейство, дом, възпитание, взаимоотношения между съпруг и съпруга, мъж и жена като цяло, народите по света.

Какво можем да направим, за да отговаряме, да съответстваме на нашите корени? Доколкото сме подобни на тях, дотолкова ще се чувстваме по-комфортно в този свят. И ако постигнем някакво общо съответствие с висшия свят, висшия парцуф (дори не с цялото човечество, а определена група, асоциация за сега), тогава ще започнем да усещаме висшия свят и себе си като едно цяло. Това се смята за нашето издигане към висшия свят.

Тъй като има само една сила, която ни влияе, тя на практика въздейства на целия свят едновременно. Затова, колкото по-близо са всички компоненти на нашия свят и колкото по-хармонично те си взаимодействат, толкова по-близо ще бъдем до тази интегрална сила. Това е общо правило.

От 5-тия урок на конгреса в Берлин, 29.01.2011

[34484]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: