Път на войни или на добро сътрудничество

каббалист Михаэль ЛайтманЗа да се издигнем на ново ниво на съществуване трябва да извършим няколко действия. Преди всичко ние сме длъжни да започнем да се чувстваме по-зависими един от друг.

И ние сега действително чувстваме, че нашия свят става такъв. А освен това трябва да изучим законите, съществуващи в такава интегрална система. По този начин ние реализираме науката кабала, нейните предписания.

От една страна ние поддържаме виртуална връзка един с друг, а понякога даже и физически се срещаме. А от друга страна ние изучаваме това ново ниво на съществуване, което ни се разкрива сега – глобален и интегрален свят, който все повече и повече се проявява от ден на ден, като правилна връзка между всички хора и цялото човешко общество.

Разбира се, ако знаем как правилно да свържем всичко това заедно ще можем в по-поправена форма да изградим и семейството си, и обществото, всичките страни и целия свят. Тази наша взаимна зависимост ще ни помогне! Тя ще работи в наша полза, защото ще разберем как да използваме всяка част за благото на всички.

Затова досега кабала е била скрита – тя просто не е била необходима. Но сега тя е абсолютно необходима на всички и ние сме длъжни колкото се може по-бързо да я разпространим по целия свят, за да започнат хората да разбират, че вече живеят в нова реалност! И несъответствието ни на този нов свят е причината за всичките ни проблеми. Затова си струва по-бързо да се научим на това, как да подобрим състоянието си.

В най-скоро време ни предстои да видим, как общата криза обхваща целия свят. Няма да можем да сключим нито една сделка, нито един договор ако не се съобразим с този глобален закон. И проблема е там, че нито в техниката, нито в медицината, нито в социалните мрежи никога не сме създавали такива интегрални системи, защото по своята природа сме индивидуалисти. Затова трябва да променим всичките съществуващи между нас връзки.

Да се надяваме, че бързо ще се научим на това и ще можем да го осъществим преди природата да се развие до ниво да ни покаже нашето несъответствие на нея. Трябва да я изпреварим и да не чакаме, докато това не се прояви във вид на проблеми и страдания, революции и войни, като следствие на нашето неравновесие и дисхармония с природата на домашно, общочовешко, социално, глобално и екологично ниво. В това е предназначението на науката кабала.

От това произлизат множество следствия: ново възприемане на реалността, нов свят, който разкриваме, ако не гледаме на него не с личен егоистичен поглед, а през призмата на своята връзка с всички останали.

Да се надяваме, че ще ни се удаде да разширим кръга на хората, които се интересуват и се занимават с тази наука за новия свят, за новото измерение. Ако сме заедно ще ни бъде по-лесно да го разкрием и ще направим това за благото на цялото човечество.

Ние ежедневно имаме уроци в рамките на нашия открит университет. Тези уроци са напълно открити за всички и са преведени на всички основни езици. Надяваме се, че и френската група, от една страна ще се присъедини по-плътно към тези занятия, а от друга страна към разпространението на науката кабала. Така, че ще съумеем с помощта на това да разрешим множество проблеми, съществуващи във всяка държава и всеки народ.

Съотнесено към природата можем да тръгнем или по пътя на проблемите, или по пътя на доброто сътрудничество.

От лекцията в Париж, 01.02.2011

[34680]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: