Преимуществата на Кабала

1. Постигане на вечен живот – развиване на свойството отдаване – нов орган на чувствата, съществуване в него след смъртта на физическото тяло.

2. Усещане за свобода на избора – постигане или намиране на точката, позволяваща да се измени хода на живота. Заедно с това в останалите случаи ясно усещане за това, че няма смисъл да се прави нещо, тъй като няма възможност да се промени каквото и да било.

3. Отношения – подобряване на семейните отношения вследствие на съвместни занимания и цели. Заедно познават природата на човека, а разногласията приемат като възможност за поправяне.

4. Възпитаване на децата – родители, обучаващи децата си на Кабала – това е най-доброто, което те могат да им дадат. Дълбокото разбиране на човешката природа, правилното поведение спрямо околните и равновесието с природата. Всичко това прави живота на детето много по-лек и комфортен. Родители и деца, които заедно се занимават с Кабала, стават истински приятели, имащи общи интереси. Това е рядко явление в наше време, когато връзката между децата и родителите практически отсъства.

5. Кабала помага на човек да се справя с ежедневните трудности – човек постига техния корен и умее да се избави от тях. Знае последователността на действията, позволяваща му да се справи с проблемите.

6. Човек, изучаващ Кабала, не страда от депресия, тъй като винаги има пред себе си възвишена цел, която се стреми да постигне.

7. Човек, изучаващ Кабала, не изпитва различни видове страх, тъй като се избавя от грижата за себе си. У него няма страх от смъртта, защото той разбира, че това е само смърт на физическото тяло. Неговият страх и грижи са само за това да се издигне в свойството отдаване на другите.

8. Не вярва в „скрити сили“ – във влияние на звезди и астрология, уроки, съдба, различен род талисмани и предзнаменования, намира се по-високо от това, което прави живота му по-понятен и свободен.

9. Човек става по-реален – той разбира, че в природата съществуват неизменни закони. Чудеса в природата няма. Има само непознаване на законите от страна на човека. Затова когато законите са известни, животът става по-прост.

10. Изменение на възприемането на реалността – човек разбира, че само променяйки своето отношение към действителността, може да промени нещо, а не чрез външни изменения.

11. В по-напредналите стадии от изучаването на Кабала, човек достига до състояние на равновесие с природата и престава да усеща каквито и да било проблеми, болести и пр. Но ако все пак ги усеща заради връзката си с другите, още непоправени хора, усеща ги по друг начин, понеже знае техния смисъл и причина.

12. Дълбоко разбиране на човешката природа – свойства, желания, мисли и намерения. Това помага във взаимоотношенията в човешкото общество – със себе си, в семейството, с близките, на работа, със света. Човек разбира защо хората правят така, а не иначе.

13. Безкрайно наслаждение – това е духовен патент. Ние имаме множество потребности, човек постоянно търси тяхното напълване. Когато наслаждението влиза в желанието, напълва определена потребност, то наслаждението продължава само няколко секунди, след което желанието угасва. Човек, изучаващ Кабала, знае как да използва потребността, желанието така, че наслаждението да не я гаси.

14. Човек, изучаващ Кабала, се намира в постоянен стремеж към Целта, към разкриване на законите на природата, към разрешаването на всички съмнения, което придава вкус на живота му. Той прилича на дете, разкриващо света за себе си.

15. Човек изучава Кабала в група. Той има много приятели и другари, които го подкрепят и с които той има особени отношения. От тях той получава увереност, усещане за това, че имаш много приятели по целия свят, които ще ти помогнат във всеки момент само заради това, че у вас има усещане за обща цел.

16. Изучаващият Кабала човек цени в околните само едно – степента на техния стремеж към Целта. И в това всички могат да бъдат равни. Останалите свойства на човека не се оценяват изобщо, тъй като те са му дадени от природата и в това ние не можем да бъдем равни. Не се оценява нито статуса, нито количеството пари, тъй като това не са постижения на самия човек, това са данни, независещи от неговите усилия.

17. Избавя се от грижи за себе си – това е само по себе си велико постижение, понеже именно грижата за себе си ни води до дисбаланс с природата. Това е причината за всички проблеми в живота на човек. Грижата за себе си е само до необходимото за съществуване. Това необходимо човек определя за себе си сам.

18. Изучаването на Кабала помага за по-дълбоко разбиране както на естествените науки, така и на историческите процеси, а така също подобрява творческите способности на човека.

Съставил М.Санилевич

[34634]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: