Пакетна сделка със света

каббалист Михаэль ЛайтманИсраел, т.е. душите, които са се устремили към Твореца, съществува само заради поправянето на света, защото едно разбито кли е неспособно самостоятелно да се поправи. В него само особени искри се пробуждат: Адам, идващите след него поколения на кабалисти, Авраам, Ицхак, Яаков и т.н. Става дума за души, които са могли да поправят себе си без методика, благодарение на своята деликатност, чистота.

Те са могли до определена степен да почувстват какво е това поправяне без група или методика, защото са се отнасяли към съответния пласт желания. Всички останали души са ги последвали и са се присъединили към тях.

След това настъпил етап на усилване на желанията и душите са се нуждаели от взаимно обединение в поръчителство, както на планината Синай, и методика – светлината възвръщаш към Източника. Оттогава те трябва да привличат светлината обединявайки се един с друг, вместо поотделно, със собствени сили.

Сред тях са били тези, които са могли сами да напреднат, практически без обединението да е необходимо условие. Те се наричат „праотци”. Останалите трябва да се обединят като един човек с едно сърце и да работят върху общия егоизъм получавайки един от друг пробуждане и подем. Те донасят своето общо желание за поправяне и тогава произхожда светлината възвръщаща към Източника.

Тази същата светлина преди това е поправяла единиците, но това е било „лично осветяване”. Сега светлината не идва в отговор на личното желание на някого, а от общото, обединеното желание, което става „молитвата на обществото”, десетте сфирот. Нашето обединение предизвиква един цял „пакет” със светлина, която извършва своето дело. Тогава групата вече може да поправи себе си.

Но за сега е само една група, а освен нея има души, които не могат да се пробудят сами. Те страдат и са безпомощни. Затова мисията на душите, които вече са преминали през всичките стадии на поправяне и разваляне, е да се обедини с тях, както Бина с Малхут. Това позволява на „недееспособните” желания, душите на АХАП, също да достигнат поправяне.

Те сами не могат нищо да направят. Нищо не може да се иска от тях. Нямат никакви условия, методика или учение. Те получават всичко от Галгалта ве Енайм, който се е разбил и спуснал към тях. Това се случва, защото може да ги пробуди и да установи правилният порядък между всички разбити души, които се отнасят към него самия, към АХАП и към тяхното смесване.

В това се заключва задачата на народа на Исраел преди избавлението.

От урока по статия на Рабаш, 13.02.2011

[35183]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed