От хаоса към хармонията

каббалист Михаэль ЛайтманОт урок №1 на конгреса в Берлин

Въпрос: Девизът на берлинският конгрес е – “Хармония“. Какво разбират кабалистите под тази дума “хармония“?

Отговор: говорейки за хармонията, кабалистите имат предвид пълното подобие на Висшата степен – висшата енергия, информацията, така наречената светлина, която съществува около нас, с която ние трябва да влезем в пълен контакт, да се разтворим в нея. Но при това нашето “аз“ не изчезва. Обратно, нашето “аз“ и тя напълно се сливат в едно цяло. Ето тази хармония е нашата цел.

Цялото човечество е паднало от нивото, наречено “свят на Безкрайността“ или хармонията, където всичко е било като едно цяло. Постепенно спускайки се по стъпалата на петте свята – Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, – ние сме достигнали до своето най-противоположно състояние, – това е “нашият свят“. И разбира се тук няма никаква хармония. Това е свят на хаоса и тъмнината.

Оказали сме се тук в това състояние и в течение на много хиляди години, по протежение на цялата ни история, сме се развивали на животинско ниво. А сега ние започваме да се издигаме на първото ниво на духовното развитие.

И цялата тази глобална неразбория, съществуваща в света, всичкия този хаос, който започваме сега да усещаме, взаимната ненавист и едновременно с това пълната взаимна зависимост – се проявяват в нас от тази първа степен, където ние всички вече трябва да бъдем взаимосвързани един с друг в 1/125 степен на пълно единение.

На нас вече ни свети това стъпало оттам и затова нашия свят ни се струва такъв плашещ, разединен, противоположен, пребиваващ в пълна ненавист, в пълна неспособност да се обединим и да се помирим помежду си. Отново ръководителите на правителствата се събират в Давос, после още някъде и – нищо не могат да направят. И няма и да могат! Изобщо! Никакви договори няма да помогнат! Човечеството ще се окаже пред състояние, когато или ще се унищожат помежду си, или ще достигнат до обединение. Но как?

Ето този въпрос: “Но как?” – той ще  се прояви. И някога те ще осъзнаят, че няма друга възможност, освен да се хванат за тази методика на обединение, която именно и затова е била разкрита още в Древен Вавилон. Тогава ще се захванат за кабала.

Но в тях трябва да възникне този най- плашещ въпрос. И той възниква или у хора вече вътрешно съзрели за това, които достигат до нас по индивидуален начин; или в целия свят, когато целият свят просто вече, както се казва е стигнал до задънената улица.

Така че това усещане за хаос, тъмнина, отсъствие на хармония – се усеща в противоположност на тази следваща степен, която ние трябва да достигнем, от където на нас ни свети точно обратното – хармония, единство, интегралност.

Тези две състояния ние усещаме вече и сега. И затова нашия свят в това преходно състояние се намира в движение към първото духовно стъпало. А това е най-трудният период – да пробиеш.

И ако ние, нашата всемирна кабалистична група, стотици хиляди хора, – постепенно, от конгрес на конгрес създадем между себе си такова напрежение, такова съединение, преминем в себе си всички състояния на отчаяние и все пак пожелаем да се обединим отвътре, ако ние – макар и една мъничка част от човечеството, съумеем да реализираме това – то ще бъде спасителен пояс за цялото човечество. И тази хармония, която ще се усеща в нас, ще приближи към нас цялото човечество като магнит. До това трябва да достигнем.

Затова хармонията, за която говори кабала – това  е състояние, в което всички хора са съединени заедно в едно цяло, в един събирателен образ, който се нарича “Адам“ – общо желание, обща душа, вътре в която се проявява следващото ниво, нашето вечно, съвършено състояние. И това е напълно постижимо. Всичко зависи от нас.

От 1-я урок на конгреса в Берлин, 28.01.2011

[34348]

Коментарите са затворени.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: