Обновяване на всички науки

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как си представяте кабалистичното училище?

Отговор: Човечеството трябва да разкрие, че основата на възпитанието трябва да позволява на човек на разбере, че той съществува в обща, интегрална, глобална система и че трябва да се отнася към света, изхождайки от неговите закони. Ако не ги взима под внимание, тогава той няма да успее в нищо, дори в най-дребните неща.

Ние сме развили всички съществуващи системи и всички естествени науки, основани на нашата егоистична природа. Но сега трябва да развием различен вид наука, науката на новия свят – науката кабала. Това е така, защото колкото повече разкриваме взаимната връзка между всички части на света, толкова повече това ще изисква от нас да имаме ново отношение към него.

Никой няма да може да следва предишните разчети: нито във физиката, нито в химията, нито в строителството, защото законите ще станат интегрални и това ще бъде очевидно във всичко!

Ние наблюдаваме природата, но нямаме представя какво ще направи тя. Ние нямаме способността да разберем какво ще се случи, защото  самите ние не сме интегрални. За сега все още сме способни да направим някаква прогноза, служейки си с нашите предишни предпоставки, но много скоро няма да можем да го правим, защото не сме способни правилно да се отнасяме към алтруистичната (интегрална, аналогова) система, базирайки се на нашата егоистична (цифрова, единична) система.

Това са напълно различни системи, притежаващи различен анализ, вземане на решение и контрол, подобно на системите, които работят на променлив или постоянен ток. Те не могат да работят на единия и на другия едновременно.

Затова ние трябва да обновим всичките си науки, които са били създадени от егоистичните ни свойства в индивидуален изглед за света и да ги обновим съобразно новите сили на единната система, която се разкрива в света. Това ще повлияе на абсолютно всички сфери на нашите дейности. Иначе няма да знаем какво да направим в нашия свят! Светът ще започне да действа в зависимост от висшата система, която се спуска или се разкрива вътре в нашата система, вътре в този свят.

Затова, освен ако не дадем на децата знанието за тази нова система, те няма да могат да разберат новия подход към всички естествени науки! Всички науки говорят за връзката и взаимодействието между силите и свойствата в природата и това ще започне да се проява много по-правилно и взаимнозависимо. Като такива, тях ще може да ги разбере само някой, който ще бъде на тяхното ниво, чрез вътрешната организация на неговите мисли и желания.

Предполагам, че процесът на обучение ще се провежда чрез интернет в целия свят. Всички различни обсъждания и взаимодействия между децата ще за това, за да ги научат как да живеят в обществото – това ще се случва в групи.

Мисля, че училището в този си вид, както съществува днес, където децата идват в клас да слушат учителя, постепенно ще замре. Все повече и повече внимание ще се отделя на обединението между децата. А те ще бъдат обучавани посредством интернет на специални предмети.

От беседата за възпитание на децата, 04.02.2011

[34575]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: