Ние решаваме всичко!

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как правилно да се подготвим за утринния урок? Как да построим правилното желание?

Отговор: Ние забравяме, че сме длъжни да донесем на света методиката за поправяне и, че много изоставаме в този процес. Защото докато ние не я приемем за себе си, тя няма да се осъществи и в света.

Ние трябва да реализираме тази методика на себе си, с надеждата, че по вътрешния канал, по който всички ние сме свързани помежду си, тя колкото може по-бързо би се разпространила от нас към народите на света. Ние трябва да им предадем своята връзка с Висшите светлини.

Но заедно с това ние трябва да ги подготвим и на външно ниво, предавайки им нашите материали в най-близка и подходяща за тях форма, – тогава те ще успеят да ни възприемат.

Всичките наши групи – са като адаптер, свързващото звено между духовното и народите на света, които ние трябва да приближим към Твореца.

Ние се явяваме централната сила в света, представителите на Твореца и сме длъжни да поправим себе си, така че да поправим света, за да дойдем всички заедно към сливането с Твореца и да Му доставим наслаждение.

Баал а-Сулам пише, че Висшата светлина трябва да се излее в света именно чрез нас. И ако вътре в себе си се организираме по такъв начин, че вътрешното за нас да преобладава над външното, то и светът изведнъж ще започне да придава по-голямо значение на вътрешното, – защото именно ние определяме поведението и на света. Ние установяваме за него скалата на ценностите, ние решаваме за него, кое е главното, и кое второстепенното.

Когато приближим към себе си света и на външно и на вътрешно ниво, то ще станем единно желание/кли. От страна на Твореца ние и така сме едно кли, но сега то ще бъде единно за сметка на нашите усилия.

Ако си поставим тази цел и правилно организираме себе си, то свише към нас ще дойде специалната сила за поправянето. Но ако не присъединим към себе си народите на света, то няма да получим тази сила, – защото нашето предназначение е – да поправим тях – АХАП, светът!

И затова подготвяйки се за утринния урок, ти трябва да мислиш за това, как да приближиш към Твореца народите на света, защото Той желае именно тях, а ти си – “царството на коен“ (свещенослужителите), а те – само служат на другите.

И ти точно така трябва да усещаш себе си, тогава ще осъзнаеш, каква сила, какво постижение придобиваш изведнъж!

В края на Предисловието към Книгата „Зоар” Баал а–Сулам пише:

“И ако всеки от нас приеме за себе си да възвеличава Кабала, тогава всеки ще усили в себе си свойството отдаване над свойството получаване. И тази сила ще се прояви също и по целия свят“.

Така че, правилната подготовка за урока – е да мислиш за това, как да доведеш всички тези желания (“народите на света“ в себе си) към сливане с Твореца.

От урок по статията на Рабаш, 11.02.2011

[35752]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: