Нашият корен

Въпрос: Има ли корени, които водят своето начало от разбиването?

Отговор: Разбира се. След разбиването се появяват допълнителни елементи от разкриването на егоистичната система, която също се разпространява отгоре надолу. Всички ние произхождаме от разбиването. А състоянието до разбиването – нашия корен, не постигаме.

Въпрос: В какво се състои трансформацията, която се случва с корените след разбиването?

Отговор: След разбиването се разкрива истинското желание, което преди е било скрито от творението. Вече разкрито, желанието се проявява в своя истински вид: то няма екран. Ние трябва да постигнем този екран. Преди разбиването, екранът се спуска към малхут от деветте първи сфирот. По време на разбиването се появява самата малхут – без покриването на деветте първи. Сега, трябва заедно с деветте първи да намерим покриване именно на тази малхут – в това се състои цялото поправяне.

Въпрос: Защо разбиването увеличава броя на елементите?

Отговор: Деветте първи сфирот се размесват с малхут и така ни дават възможност да видим как да ги уравновесим. Без увеличаването на елементите, това е невъзможно да се направи, защото е необходимо всяка частица да се съедини с тази, която й съответства.

Затова, трябва да проверя с какво намерение, желание и в какъв ред трябва да изградя поправения свят, с помощта на различните детайли, с които разполагам, а това е възможно само, в резултат на разбиване и смесване.

От урока по статията „Същност на науката кабала”, 07.02.2011

[34890]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: