Къде се намира „Групата на Авраам” в наши дни

Народ на Израeл, се наричат потомците на онази част от жителите на древния Вавилон, които били получили пробуждане за „работа за Твореца”, за постигане на сливане с Него. Авраам избрал такива хора и организирал от тях своята група.

Ние се присъединяваме към същата група, която частично съществува в живеещите днес в нашия свят и частично в душите, които нямат материално въплъщение.

Но всъщност, това е същата тази група, същите души, съединяващи се помежду си, за да разкрият в съединението духовния свят, Твореца, да постигнат подобие с Него и по този начин да Му доставят удоволствие. Всички тези души заедно, се наричат група на Авраам.

Част от тях, падайки от духовното ниво, напълно се изгубили и никой не знае къде се намират. Казват, че в Пакистан намерили 22 млн. жители, които като че ли някога са принадлежали към народа на Израел. Сега не е възможно това да се разбре, а и не е важно. Ние пресмятаме не „на глава”, а съгласно душите, желанията.

А съгласно желанието, онзи, който е привлечен днес към постигане на духовния свят и тези, които са го постигали във всички поколения, се смятат за отнасящи се към групата на Авраам. И освен това, тези, които някога са се намирали на духовно ниво, а после паднали от него и се оттеглили от „работата за Твореца”, заради което сега се намират един вид в състояние на „очакване”, за да се върнат към своето постижение – те също се отнасят към тази група.

Излиза, че „Израел” (яшар-кел/ „право към Твореца”), е доста голяма група, защото за времето на всички поколения, през нея са преминали много хора. Тази група трябва непрекъснато да се укрепва. Всички ние работим върху постигането на духовното в този свят. А освен това, към нас се присъединяват всички души, които ни помагат от висшия свят, от другото измерение и работят заедно с нас в една система, за да доведат светлина в общата душа Адам Ришон.

Така пробуждаме всички онези души, които са изпаднали от духовния свят по време на падането на Първия и Втория Храм, помагайки им да се върнат. Защото сега, те са загубени между други желания и души, което се нарича „излизане в изгнание”. А освен това, ние пробуждаме души, които преди никога не са се пробуждали.

И не работим сами, а заедно с душите на Праотците, с групата на Авраам от древния Вавилон – всички заедно! Това е огромна система.

Но дори ако тази система присъедини към себе си всички души и всички хора от този свят, и всички души в духовния свят започнат заедно да провеждат светлина, за да поправят своите желания, тогава ще се получи една много тънка линия в света на Безкрайността, Нефеш де-Нефеш. Толкова е огромна Малхут на света на Безкрайността…

От урока по статията „Предисловие към Паним Меирот”, 22.02.2011

[36087]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: