За книгата Зоар и Коментарите “Сулам“

Тайните на Тора в Книгата Зоар се  издигат на висотата на всичките 125 духовни стъпала в съвършенството

Рашби и неговите ученици, авторите на Книгата Зоар, са постигнали в съвършенство всичките 125 стъпала, въпреки че са живели преди епохата на Машиаха. За него и учениците му е казано: “Мъдрецът е за предпочитане пред пророка“. И затова много пъти се говори в Книгата Зоар, че няма да има поколение, подобно на поколението на Рашби, чак до поколението на Машиаха. Затова тази велика книга е произвела такова силно действие в света. Защото тайните на Тора, таящи се в нея, се издигат на висотата на всичките 125 стъпала.

Баал а-Сулам, „Статия при завършване на Книга Зоар“

Коментарите “Сулам“ – са пълно разясняване на цялата Книга Зоар

Всички тълкования на Книгата Зоар не разясняват дори и десет процента. А и там думите са толкова мъгливи, почти колкото и в самия Зоар. Но в нашето поколение ние се удостоихме с коментарът “Сулам“, явяващ се пълно разясняване на цялата Книга Зоар. Той не оставя нито една неяснота в целия Зоар, неговите разяснения са основани на здравият смисъл, и всеки изучаващ може да ги разбере.

Баал а-Сулам, „Статия при завършване на Книга Зоар“

Тълкуванието “Сулам“ на Книгата Зоар – това е стълба за всеки изучаващ, помагаща да се възлезе на висотата на казаното

Дълбочината на мъдростта на Книгата Зоар е скрита зад хиляда ключалки, а човешкият език не може да служи като средство за пълното ѝ разкриване. Но коментарите, направени от мен – това не са обяснения, а стълба, издигаща изучаващия на висотата на казаното, откъдето той може да види и изучи цялата дълбочина на Книгата.

Баал а-Сулам, „Въведение в Книга Зоар“, 1

[34716]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: