За Египет и не само

Събитията, разиграващи се днес в Египет и в другите арабски страни, са неразривно свързани с новото състояние, в което се намира човечеството. Мисля, че тук трябва да се отделят два момента.

От политическа гледна точка е целесъобразно, правителствата да се състоят от всички сили, действащи в обществото. Това е най-балансираното състояние, което може да съществува.

Например, щом съществува „Хизбула”, то и тя тябва да бъде представена. С нея нищо не може да се направи, така че по-добре да седи в парламента. Всички най-разнолики и „разнофлангови” партии трябва да имат свое представителство във властта. Правителството трябва да включва всички идеи битуващи в народа. В противен случай, ще бъде далеч от истината.

Само при наличието на такова правителство, се появява възможност за предприемане на ефективни действия. Вместо борба с анонимното планинско нелегално движение „Ал-Кайда”, ще знаеш кой е пред теб и при необходимост ще можеш да предприемеш силови мерки, санкции.

Защото днес, ако изцяло бъде спрян крана, страната ще се задъха за две седмици. И всички отлично го разбират.

От друга страна, с диктаторските режими е невъзможно да се работи. Там има само една „голяма клечка”, а всички останали „седят в мазето” – в полулегална опозиция. В резултат на това, не можеш да стигнеш до другите течения, които често са много силни. Вместо  взаимоотношенията да се изгладят цялостно, ти общуваш с един човек.

Ето защо, за предпочитане е широкото представителство във властта, а не „нелегалните формати”. Колкото и да е странно, това ти развързва ръцете. А и народът, вместо светлите надежди на опозицията, ще види реалното положение на нещата.

Неслучайно, досега не са намерени по-добри форми на управление, от демокрацията, при която всички имат достъп до властта, и то в такива съотношения, които примерно съответстват на вижданията на народа. Това несъмнено е най-близо до духовната форма.

И затова, независимо от разбъркването, днешните процеси трябва да се разглеждат в положителна светлина. Те водят до проявяване на истината. Това вече е напредък, развитие.

От урока по статията „Мир в света”, 04.02.2011

[34804]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: